pl

Praca w terenie

Dzięki pakietowi SDK rozwiązania Sygic Navigation możemy wyznaczać trasę do miejsc docelowych z mniejszą liczbą błędów.

Dzięki Sygic Professional Navigation wprowadziliśmy globalne narzędzie do śledzenia pojazdów.

Rozwiązania Sygic zdecydowanie skróciły czas podróży naszych klientów — nawet o 60%.

Rozwiązanie firmy Sygic oferuje szerokie możliwości integracji. W Sigmax wprowadziliśmy jednodotykową aktywację nawigacji do następnego klienta.

Nawigację Sygic Professional Navigation wprowadziliśmy w ponad 5000 ciężarówek.

Nawigację Sygic Professional Navigation wprowadziliśmy w ponad 1000 pojazdów serwisowych.

Produkty

Navigation with SDK

Navigation with SDK

 • Skrócenie czasu podróży nawet o 60%
 • Zmniejszenie liczby błędów dzięki przekazywaniu lokalizacji klientów bezpośrednio do nawigacji
 • Oszczędność do 30% baterii w porównaniu z aplikacjami nawigacyjnymi online
Sygic Maps

Sygic Maps

 • Pojedyncze źródło map i tras w internecie i na urządzeniach mobilnych
 • Gotowe do użycia optymalizacje dla wielu pojazdów i wielu punktów
 • POI, a dodatkowo zapewnia historyczne i aktualne dane na temat ruchu drogowego i okienka czasowe

Przypadki użycia

60% krótszy czas podróży

Punktualne nawigowanie pojazdów do poprawnych miejsc

Szukaliśmy nawigacji GPS dostępnej bezpośrednio z naszego systemu WFM. Pozwoliło to technikom na lepszą obsługę użytkowników i sprawniejsze określanie bieżącego położenia.”, wyjaśnił Francois Blignaut z Powertech System Integrators.

Dzięki pakietowi SDK Sygic oraz wygodnej nawigacji w rozwiązaniu Sygic Professional Navigation nasi technicy są zawsze sprawnie kierowani do prawidłowych miejsc, nawet przy braku zasięgu sieci komórkowej. Sygic otrzymuje współrzędne lub adresy zarówno z systemu zarządzania pracownikami, jak i systemu Mobile GIS. Zawsze w takich sytuacjach uruchamiany nawigację, która kieruje techników do prawidłowej lokalizacji.

W dużym stopniu to zasługa trybu offline rozwiązania Sygic. Dzięki niemu czas podróży klientów skrócił się nawet o 60%.”, podsumował Blignaut.

Czytaj więcej

Mniejsza liczba błędnie wprowadzonych adresów

Wsparcie pracowników w terenie

Czołowy dostawca telewizji satelitarnej w Ameryce Północnej zintegrował Sygic Professional Navigation z używanym rozwiązaniem do zarządzania pracownikami. Przed integracją Sygic kierowcy mieli problemu z nawigacją po nieznanych dzielnicach i w miejscach o niedostatecznym zasięgu.

Praca terenowa z talerzami satelitarnymi wymagała personalizacji realizowanej bez interakcji z użytkownikiem w celu zmniejszenia liczby błędnych adresów, przyspieszenia podawania informacji o następnym skręcie oraz dostosowania mapy, tak, aby uniknąć dróg krajobrazowych z zakazem poruszania się ciężarówek. Rozwiązanie Sygic zwiększyło efektywność i bezpieczeństwo floty pojazdów Dish.

Referencje

Integrator systemów

 • MiX Telematics
 • Vehco
 • Loqus Fleet Ltd
 • NEC Australia Pty Ltd
 • Digicore
 • Powertech

Floty

 • Saudi Electricity Company
 • Dish
 • Eskom
 • ANWB
 • Endesa
 • A1