Odstartoval projekt na vytvoření univerzální evropské platformy umělé inteligence. Slovenský Sygic je jedním z průmyslových partnerů

15. 12. 2020

V Evropě vzniklo konsorcium zabývající se vývojem univerzální platformy zaměřené na zpracování dat umělé inteligence. Mezinárodní projekt s názvem EVEREST je financován z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Jeho koordinaci zajišťuje společnost IBM Research GmbH ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou v Miláně. Sygic je jedním z partnerů projektu a má za úkol ověřit aplikaci platformy v odvětví chytré mobility ve městech.

Evropský trh s daty v posledních letech vykazuje prudký růst. Složená roční míra růstu za posledních pět let činí 15,7 %, zatímco objem dat dosáhl nárůstu ve výši 236 % ročně. Zpracování dat má zásadní vliv na toto odvětví, společnost a prostředí. Tato nová evropská platforma může směle konkurovat platformám vyvinutým IT giganty, jako je Google (Google Cloud), Microsoft (Microsoft Azure) či Amazon (AWS). V rámci programu Horizon 2020 by měla pomoci nalézat řešení pro oblasti udržitelné energie, nízkouhlíkové ekonomiky a dopravy v chytrých městech.

Věda a průmysl spojily své síly
Spolupráce na tříletém programu EVEREST svedla dohromady vědce a IT odborníky. Jejich společným cílem je vyvinout holistický přístup společného postupu při navrhování provádění výpočtů a komunikaci v heterogenním, distribuovaném, škálovatelném a bezpečném systému určeném pro aplikace vysokovýkonné analýzy velkých dat (HPDA). Tohoto lze dosáhnout zjednodušením programovatelnosti architektur na základě vývoje řízeného daty, používáním hardwarově akcelerované AI a efektivním monitorováním provádění.

„Umělá inteligence podporuje oživení výzkumu v oblasti počítačové architektury, zejména kombinací procesorů pro obecné účely a speciálního hardwaru. Programovatelnost takovýchto heterogenních architektur však zůstává nevyřešeným problémem. V rámcovém programu EVEREST vývojáři aplikací a návrháři architektur budou moci sedět u stejného stolu a hovořit stejným jazykem, aby mohli efektivně společně optimalizovat systémy a aplikace,“ řekl Christian Pilato z univerzity Politecnico Di Milano.

Ověřeno studiemi v odvětvích energetiky, prostředí a přepravy
Tento přístup bude ověřen projektovým týmem ve spolupráci s oborovými partnery, kteří připravují tři scénáře pro obchodní aplikace. Obchodování na trhu s obnovitelnými energiemi závislými na počasí mohou používat model předpovědi počasí na bázi analýzy. Díky tomu se výroba, využívání a komercializace energie stane více predikovatelnou. Sledování kvality ovzduší v průmyslových podniků pomáhá předvídat dopad chemických kontaminantů a podnikům umožňuje pozdržet výrobu nebo aktivovat opatření na snížení emisí. Systém modelování dopravy v reálném čase určený pro účely inteligentní dopravy v chytrých městech si klade za cíl snížit zácpy v dopravní infrastruktuře díky simulaci dopravy, modelu predikce dopravy a metod chytrého trasování.

Zásadní krok k chytré a bezpečné mobilitě
Chytrá mobilita je jednou z možností použití, které Sygic může nabídnout k zvýšení efektivity městské dopravy v budoucnosti. Proto se projektový tým Sygic zaměřuje na posledně uvedenou aplikaci pro systém modelování dopravy v reálném čase. Při řešení této úlohy Sygic spolupracuje s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem Technické univerzity Ostrava.
„Dlouhou dobu jsme usilovali o cenově efektivní výpočetní výkon pro vysoce náročné algoritmy, jako je AI. Tento projekt nám umožňuje vytvářet predikce dopravních trendů na základě terabytů našich historických dat pohybujících sa vozidel. Když to vše spojíme, můžeme přijít s odpovídajícím řešením pro města," říká Radim Cmar, architekt obchodních řešení ve společnosti Sygic.

Jinými slovy, Sygic potřebuje ukládat, přenášet a zpracovat historická data na základě místa získaná přímo z navigační aplikace pohybujících se vozidel a vytvářet nové náhledy na dopravu. Jejich kombinací se získanými daty o zrychlování, brzdění a zatáčení si Sygic klade za cíl naučit se vytvářet profily rizika nehod. To může být základem pro výpočet bezpečnějších tras, což je nepochybně přínosné pro odvětví pojišťovnictví.
Projekt EVEREST nedávno spustil webové stránky everest-h2020.eu, na kterých můžete sledovat všechny aktuality.