Eurowag a Sygic spájajú sily a usilujú sa o vytváranie mobilných služIeb budúcnosti

18. 04. 2019

Eurowag a Sygic spájajú sily v rámci svojich dlhodobých stratégií, aby sa spoločne mohli stať popredným poskytovateľom riešení v oblasti mobility.

Spoločnosť Eurowag, ktorá je najrýchlejšie rastúcim európskym poskytovateľom riešení v oblasti mobility, spolu so spoločnosťou Sygic, jedným z globálnych lídrov v oblasti mobilnej navigácie a lokalizačných služieb, oznámili, že spoja svoje sily s cieľom poskytovania špičkových produktov a služieb.

Tento krok predstavuje spojenie know-how, technológií a veľkého množstva dát, a jeho zmyslom je dosiahnuť rozsiahle nákladové úspory zákazníkov a inovácií v dopravnom priemysle. „V súčasnosti sú správanie vodičov a ich zvyky v oblasti plánovania trás založené prevažne na skúsenostiach z minulosti a na intuícii."

„Prostredníctvom tohto kroku plánujeme transformovať tento proces na rozhodovanie založené na dátach, ktoré bude šetriť peniaze našich zákazníkov a zvýši efektívnosť ich podnikania. Naším hlavným cieľom je ich úspech,“ hovorí Martin Vohánka, generálny riaditeľ Eurowag.

Tento postup je ďalším konkrétnym krokom smerom k digitálnej integrácii služieb Eurowag, ktorý prichádza po nedávnom rade rozsiahlych investícií do modernizácie IT infraštruktúry spoločnosti, ktorej pokračovanie je plánované do budúcnosti.

„Sme presvedčení, že naše rozsiahle know-how v spotrebiteľskom aj firemnom segmente, v oblasti automobilovej navigácie a lokalizačných riešení v spojení s know-how poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti finančných technológií, ktorá sa zameriava na integrovanú mobilitu, povedie k revolúcii dopravného priemyslu budúcnosti,“ dodáva Martin Strigač, generálny riaditeľ spoločnosti Sygic.