Život zachraňující upozornění od Sygicu: pozor na dálnicích na důležitou záchrannou uličku

28. 06. 2023

Vývojáři GPS navigace Sygic se inspirovali zákonnou povinností řady evropských zemí vytvořit záchranářskou uličku a přidali speciální upozornění, které uživatele upozorňuje na možné nehody na dálnicích. Sygic si uvědomuje důležitost jasných pokynů v kritických situacích, proto nabízí i vizuální instrukce, které řidičům pomáhají s bezpečným pohybem kolem vozidel záchranných služeb. Tato nová bezpečnostní funkce má za cíl eliminovat zmatky a podpořit plynulejší provoz, čímž se současně zvyšuje i celková bezpečnost silničního provozu.

V kritických situacích, jako jsou nehody, se počítá každá vteřina, a zvlášť, kde jsou rychlé reakce klíčové. Na dvouproudé silnici bývá zřejmé hned, kam s vozidlem zajet, ale na víceproudých silnicích je to složitější. Lukáš Dermek, vedoucí produktového oddělení společnosti Sygic, ozřejmil zjištění ze skupinové diskuze s řidiči: „Zjistili jsme, že většina řidičů pravidlo záchranářské uličky nezná. Začlenění vzdělávacích informací je tedy nezbytné, aby tohle upozornění zapůsobilo správně.“

Funkce upozornění je součástí licence Premium+ a aktivuje se v řádu sekund, pokud se provoz zpomalí na určitou úroveň. Navigace v takovou chvíli upozorní řidiče na možnou nehodu před vozidlem a poskytne mu pokyny, kam má s vozidlem zajet. Vozidla v levém jízdním pruhu by měla uhnout co nejvíce doleva, zatímco vozidla v pravém jízdním pruhu by měla uhnout co nejvíce doprava.

U víceproudých směrově rozdělených silnic, jako jsou dvouproudé silnice a dálnice, by vozidla v levém jízdním pruhu měla odbočit doleva, zatímco všechny ostatní jízdní pruhy by měly odbočit doprava. V podobných situacích je velmi důležité udržovat volnou krajnici.

Povinnost záchranářské uličky platí v několika evropských zemích, například v Rakousku, Belgii, Chorvatsku, České republice, Německu, Maďarsku, Lucembursku, Polsku, Slovinsku, Slovensku a Švýcarsku. V ostatních členských státech EU řidiči povinnost vytvořit záchranářskou uličku nemají.

V integraci této informativní výstražné funkce se odráží závazek společnosti Sygic zvyšovat bezpečnost řidičů. Řidiči díky ní budou lépe připraveni efektivně reagovat, pokud na silnici dojde k mimořádné události.