Odštartoval projekt na vývoj európskej platformy pre AI. Jedným z priemyselných partnerov je aj slovenský Sygic

15. 12. 2020

Európa má konzorcium pre vývoj univerzálnej platformy na podporu výpočtov úloh umelej inteligencie. Medzinárodný európsky projekt s názvom EVEREST získa financie z programu Horizon 2020 pre výskum a inovácie. Koordinátormi projektu sú IBM Research GmbH a univerzita Politecnico Di Milano. Sygic je jedným z partnerov, ktorí preveria funkčnosť platformy pre využitie v priemysle – inteligentnú dopravu v mestách.

Európsky dátový trh je v posledných rokoch na výraznom vzostupe. Kumulovaný ročný rast za posledných päť rokov dosiahol úroveň 15,7%, objem dát rastie tempom 236% ročne. Spracovanie dát má zásadný dopad na priemysel, spoločnosť aj životné prostredie. Nová európska platforma má byť porovnateľná s tými, ktoré vyvinuli giganti Google (Google Cloud), Microsoft (Microsoft Azure) či Amazon (AWS), a v programe Horizon 2020 má pomôcť realizovať riešenia pre udržateľnú energetiku, nízkouhlíkovú ekonomiku či inteligentnú dopravu v mestách.

Spojenie vedy a priemyslu

V trojročnom projekte EVEREST sa spojili vedci a experti z IT biznisu. Spoločne majú vyvinúť celostnú metódu pre riešenie výpočtov a komunikácie v rôznorodom, distribuovanom, škálovateľnom a zabezpečenom systéme, aby sa dali využívať výkonovo náročné analýzy veľkých dát (HPDA – High-Performance Big Data Analytics). To sa dá dosiahnuť zjednodušením programovateľnosti na úrovni dát, použitím umelej inteligencie zrýchlenej hardvérom, a efektívnym dohľadom nad realizáciou.

„Umelá inteligencia prináša nové výzvy vo výskume v počítačovej architektúre, najmä v kombinácii konvenčných procesorov a špecializovaného hardvéru. Programovateľnosť takýchto heterogénnych architektúr je stále nevyriešeným problémom. V rámci projektu EVEREST si môžu vývojári aplikácií a dizajnéri architektúr sadnúť za jeden stôl a hovoriť rovnakým jazykom o tom, ako efektívne spolu-optimalizovať systémy a aplikácie,“ uviedol Christian Pilato z Politecnico Di Milano, najväčšej technickej univerzity v Taliansku.

Platformu preveria v energetike, životnom prostredí aj v doprave

Správnosť metódy overí projektový tím vďaka spolupráci s priemyselnými partnermi, ktorí pripravia tri reálne obchodné prípady. Model predpovede počasia na základe analýzy má slúžiť pre obchod s obnoviteľnou energiou zo zdrojov závislých od počasia. Bude tak možné predvídať výrobu energie, jej využitie a predaj. Monitoring kvality ovzdušia v priemyselných lokalitách má pomôcť predpovedať dopady chemického znečistenia na životné prostredie a umožniť fabrikám odložiť výrobu alebo zabezpečiť výrobný režim so zníženými emisiami. Systém pre modelovanie mestskej premávky v reálnom čase má znížiť preťaženie cestnej infraštruktúry, a to vďaka simulátoru premávky, modelu predpovede premávky a inteligentným metódam pre smerovanie dopravy v meste.

Dôležitý krok k inteligentnej a bezpečnej mobilite

Inteligentná mobilita je jednou z možností využitia, ktorou by Sygic mohol v budúcnosti zefektívniť dopravu v mestách, a tak projektový tím Sygicu zastrešuje práve systém pre modelovanie mestskej premávky v reálnom čase. Na úlohe bude spolupracovať s IT4Innovations, národným superpočítačovým centrom pri Technickej univerzite v Ostrave.

„Dlho sme bojovali s cenovo efektívnou procesnou kapacitou pre vysoko náročné algoritmy, s akými pracuje umelá inteligencia. Veríme, že tento projekt nám umožní predpovedať trendy v premávke na základe terabytov našich historických dát o pohybe áut, dať ich všetky dohromady a prísť s relevantnými riešeniami pre mestá,” uviedol Radim Cmar, Solution Architect z firmy Sygic.

Inými slovami, Sygic potrebuje ukladať, prenášať a spracovávať historické dáta o polohe áut, ktoré z mobilnej navigačnej aplikácie zbierajú priamo hýbajúce sa vozidlá, a vytvárať tak nové prehľady o stave premávky. Ich spojením s ďalšími získanými dátami – o zrýchlení auta, brzdení a vyberaní zákrut, chce Sygic zistiť profily rizika nehody. Tie môžu byť základom pre výpočet najbezpečnejších trás, ktoré sú zaujímavé aj pre segment poisťovníctva.

Projekt EVEREST v týchto dňoch zverejnil aj svoju webovú stránku everest-h2020.eu.