Stanovisko k medializovaným informáciám o spracovaní osobných dát používateľov navigačnej aplikácie Sygic

07. 12. 2020

Spoločnosť Sygic vždy podnikala aj podniká v súlade s platnými zákonmi. Robí maximum pre ochranu súkromia svojich zákazníkov, nie je a nebola účastníkom žiadnych dohôd, ktorými by dáta svojich zákazníkov vystavovala akémukoľvek riziku.

Sygic spracúva len osobné dáta tých svojich používateľov, ktorí mu na to udelia dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný súhlas. Sygic spracúva osobné dáta výlučne na marketingové účely, a to prísne v súlade s GDPR. Sygic sa preto ostro dištancuje od akýchkoľvek nezákonných praktík a vylučuje akékoľvek špekulácie o zneužití dát, úniku dát či o nedostatočnej ochrane dát svojich zákazníkov.

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných dát na marketingové účely v aplikácii Sygic zákazník umožňuje prispôsobiť reklamu pomocou partnerov tretích strán, uvedených v Podmienkach ochrany súkromia spoločnosti Sygic. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odmietnuť či odvolať. Každý z uvedených partnerov vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ a je zmluvne viazaný spracúvať dáta len na účely, na ktoré bol pôvodne udelený súhlas – t. j. na marketingové účely. Ak by ich partner chcel použiť na iné/ rozdielne alebo nezlučiteľné účely, môže tak urobiť vo vlastnom mene a na svoju vlastnú zodpovednosť, zároveň je však povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy v oblasti GDPR, predovšetkým získať na dané účely súhlas dotknutých osôb.

Pre Sygic bola bezpečnosť osobných údajov zákazníkov vždy najvyššou prioritou. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania v USA sa Sygic rozhodol využiť svoje právo vyplývajúce zo zmlúv a až do uzavretia vyšetrovaní pozastavil poskytovanie zákazníckych dát spoločnostiam Complementics a Predic.io. Zmluvný vzťah Sygicu s firmou Unacast skončil ku dňu 30. 10. 2020 nezávisle od posledných udalostí. Presné dátumy, od kedy je poskytovanie dát dotknutým partnerom pozastavené, sú uvedené v zozname partnerov.

Venntel ani Gravy Analytics nie sú partnermi spoločnosti Sygic, a Sygic nikdy s nimi nezdieľ nijaké dáta. Sygic nemá k dispozícii osobné údaje, ktoré tieto firmy spracúvajú o pánovi Martinovi Gundersenovi, preto nevieme potvrdiť, že ich zdrojom sú aplikácie Sygic. V každom prípade, osobné dáta Martina Gundersena či ktoréhokoľvek používateľa navigácie Sygic, týmto firmám spoločnosť Sygic neposkytla. Rovnako ako ich Sygic nikdy neposkytol žiadnym americkým úradom, ktoré nikdy neboli a nie sú partnermi Sygicu.

Spoločnosti Sygic patria 4 aplikácie – Sygic GPS Navigation, Sygic Truck, Sygic Travel Sygic a Fuelio, a nie 70 aplikácií ako nesprávne uvádzajú niektoré médiá.