pl

Municipal

Zawarcie partnerstwa z Sygic było dla nas logicznym wyborem. Dzięki temu możemy umożliwić naszym klientom jednoczesne korzystanie z naszych usług i z profesjonalnych rozwiązań Sygic.

Integracja z narzędziem Sygic Professional Navigation ułatwiło modyfikowanie harmonogramów i zatrudnianie nowych kierowców bez czasochłonnych szkoleń.

Rozwiązanie Sygic pozwoliło Coved na monitorowanie i raportowanie produktywności kierowców oraz obniżenie kosztów szkoleń nowych pracowników.

Produkty

Navigation with SDK

Navigation with SDK

 • Unikanie dróg nieodpowiednich dla pojazdów służbowych i skrócenie niepotrzebnych kilometrów
 • Przygotowane trasy łączące odcinku terenowe, drogi spoza map i obszary przemysłowe z oficjalnymi ulicami
 • Wstrzymywanie i wznawianie przygotowanej trasy
 • Unikanie fragmentu przygotowanej trasy i późniejsze dołączenie do niej spowoduje utworzenie pominiętych segmentów
Sygic Maps

Sygic Maps

 • Optymalizacja klastra
 • Inteligentna integracja bin na mapie
 • Porównywanie przygotowanych tras z rzeczywistymi przejazdami

Przypadki użycia

Oszczędność kosztów szkolenia nowych kierowców

Skrócenie okresu szkolenia nowych kierowców

Działające w Austrii przedsiębiorstwo oczyszczania i zbiórki śmieci szukało narzędzia, które pozwoliłoby uelastycznić zarządzanie kierowcami bez naruszania najwyższych standardów obsługi. Problem polegał na tym, iż o ile większość kierowców dobrze znała standardowe trasy, to nie była w stanie zapewnić odpowiedniej jakości przy pracy na zastępstwie.

Sygic Business Solutions przygotował wygodne narzędzie do planowania i obsługi cyklicznych tras przez dodanie specjalnych punktów pośrednich z dokładnymi instrukcjami dla kierowcy- oznaczeniami koszy na śmieci, informacjami o miejscach specjalnych, trasami terenowymi z uwzględnieniem ścieżek, podwórek itd. Rozwiązanie Sygic pozwoliło firmie Saubermacher na digitalizację tras oraz zapisanie wiedzy kierowców w jednym narzędziu. Znacząco ułatwiło to obsługę harmonogramów i zatrudnianie nowych kierowców bez czasochłonnych szkoleń.

Większa elastyczność zatrudniania

Zbudowanie platformy do wydajnego monitorowania i raportowania

Zadania realizowane przez Coved to zbieranie, sortowanie, recykling i utylizacja odpadów oraz odkurzanie i zmywanie ulic. Firma współpracuje z firmami specjalizującymi się w utylizacji odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz bioodpadów i zbiórce urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Rozwiązanie Sygic Municipal pozwala firmie Coved na monitorowanie i raportowanie produktywności kierowców oraz obniżenie kosztów szkoleń nowych pracowników. To szczególnie ważne — przygotowanie nowych kierowców do różnych tras bez wsparcia informatycznego jest bardzo trudne.

Czytaj więcej

Referencje

Integrator systemów

 • MiX Telematics
 • Masternaut
 • Vehco
 • InSight Mobile Data, Inc.
 • frameLOGIC
 • SATDATA

Floty

 • Coved
 • Saubermacher