Sygic GPS Nawigacja jest w pełni kompatybilna z Android Auto.

Więcej informacji

Obszary graniczne (geofence)

Funkcja ta umożliwia zaznaczanie na mapie wybranych obszarów (wielokątów granicznych), aby śledzić znajdujące się w nich pojazdy i środki.

Nawigacja na bieżąco informuje dyspozytora i kierowcę o tym, czy pojazd znajduje się w wyznaczonym obszarze, czy też przekroczył jego granicę.

Własne nakładki na mapy

Wizualizuj różne warstwy GIS (np. linie infrastruktury, sieci rurociągów, niezaznaczone na mapie drogi itd.) na mapie Sygic Navigation za pomocą własnych plików geometrii.

Importuj własne punkty POI

Dodawaj do map nawigacji własne interesujące miejsca. Nawigacja z łatwością znajdzie najbliższy interesujący punkt i wyznaczy do niego trasę.

Łączenie map

Firmy, których kierowcy jeżdżą po drogach prywatnych lub nieoznaczonych na standardowych mapach, mogą zaimportować do Sygic Professional Navigation własne dane.

Po połączeniu map nawigacja może wydawać instrukcje głosowe od początku do samego końca trasy, na przykład do szybu naftowego.

Współpracownicy

Floty, których pojazdy muszą widzieć się nawzajem, mogą pokazywać na ekranie nawigacji pozycje wszystkich współpracowników.

Przedstaw nam swoje oczekiwania

Chcesz omówić z nami swoje
potrzeby? Chcesz poprosić o wycenę lub zapytać o nasze produkty?
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.