Sygic provedl největší aktualizaci aplikace pro Android za dobu své existence

29. 04. 2021

Po měsících interního vývoje Sygic kompletně zmodernizoval svou nejoblíbenější GPS navigační aplikaci pro operační systém Android. Ta byla nedávno spuštěna společně se službou konektivity Android Auto. Sygic tak nyní může poskytovat inovace rychleji než kdykoliv předtím.

Dlouhodobí uživatelé Sygic GPS Navigace (nejstarší uživatelé OS Android jsou v databázi Sygic již od roku 2010, tj. jedenáct roků) mohli zaznamenat několik změn v aplikaci po spuštění služby konektivity Android Auto. Na první pohled jsou nejzřetelnější designové změny, ale uživatelé určitě zaregistrují celou řadu technických vylepšení. A další jsou na cestě. Na pozadí změn vlajkové aplikace Sygic stojí zásadní technologická modernizace.

Průkopníci z oblasti navigace ze společnosti Sygic vyvinuli vlastní mobilní SDK (software deveopment kit, t.j. soubor nástrojů pro vývoj softwaru, který umožňujě tvorbu aplikací), který zahájil novou éru Sygic GPS Navigation. Mobile SDK společnosti Sygic zahrnuje mapy a algoritmy a je výrazně orientována na uživatelskou zkušenost. V porovnání s původním rozvětveným kódem je nový kód kompaktnější a lépe využitelný.

Pro vývojářský tým to přináší výhody, zejména v podobě zjednodušení a zrychlení jejich práce. Umožňuje to efektivnější a rychlejší implementaci nebo opravu jakéhokoliv nového designového prvku nebo funkcionality. Nedávné začlenění konektivity Android Auto by bez této softwarové aktualizace nebylo možné. Lukáš Dermek, šéf produktu Sygic GPS Navigace, který koordinoval update aplikace, vysvětluje: „Vše jsme museli připravit podle definovaných směrnic. Bylo to mnohem snazší s naší novou aplikací využívající Sygic Mobile SDK, díky vylepšenému a efektivnímu provedení kódu. Nyní můžeme lépe oddělit aplikaci běžící na mobilním zařízení od aplikace běžící přes konektivitu Android Auto.“

Zákazníkům tato aktualizace přinese celou řadu výhod. Po otevření zjednodušené a přepracované aplikace si povšimnete upraveného menu a nastavení. Hledání adresy je lepší a rychlejší, trasy a předpokládané časy příjezdu jsou vypočítány mnohem přesněji. Navigační aplikace je rychlejší a stabilnější; její činnost je optimalizována pro delší životnost baterie.

Detaily trasy byly přeuspořádány a nyní uvádějí více informací v průhledném provedení. Nově se také zobrazuje více údajů o vzdálenosti a trvání pro každý průjezdný bod. Na sekundární úrovni pak i pro každou položku trasy.

Všechna menu v aplikaci Sygic GPS Navigation nyní mají stejnou barvu i vzhled. Kromě toho lze v aplikaci nastavit režimy světla a tmy (tzv. Dark mode). Novou položkou v hlavním menu je ikona konektivity Android Auto.

Mapy měst dostaly nový a podrobnější vzhled i při malém zvětšení, přičemž datová velikost mapy zůstává srovnatelná s původní verzi. Už nemusíte zvětšovat oblasti, abyste viděli vedlejší ulice a plochy zeleně. Specifické informace o dopravě a probíhajících opravách silnic na mapě jsou nyní lépe čitelné díky přidaným ikonám.

Když si uživatel stáhne mapu města, uvidí rovněž mapu celé země a příslušného regionu včetně názvů zemí, sítě dálnic a oblastí zeleně.

Uživatelé nyní mohou vidět mapu z ptačí perspektivy, díky čemuž získají lepší orientační přehled, včetně bodů zájmu na trase. Značky a texty jsou přeuspořádané a lépe viditelné.

Pořád je to málo? Aktualizace umožňuje technologické inovace v Sygic GPS Navigation a pomáhá, aby je uživatelé dostávali rychleji. Softwarová vývojová sada od Sygic již byla použita v rámci B2B řešení pro projekty týkající se pojišťovnictví a telematiky.