pl

Navigation with SDK

Integracja rozwiązania Sygic Professional Navigation z systemami zarządzania flotą i pracownikami.

Kontakt z działem sprzedaży Sprawdź pakiet SDK Sygic

Niezawodny produkt o wyjątkowym wsparciu ze strony zespołu Sygic Business Solutions to sedno powodu naszej rekomendacji rozwiązania Sygic Navigation.

Gavin Harvett Head of Product Management, MiX Telematics

Zawarcie partnerstwa z Sygic było dla nas logicznym wyborem. Dzięki temu możemy umożliwić naszym klientom jednoczesne korzystanie z naszych usług i z profesjonalnych rozwiązań Sygic.

Serge Lardy GTM Manager, Masternaut.

Wybór Sygic jako dostawcy rozwiązań preferowanym przez grupę Vehco to oczywista decyzja.

Ted Berggren Vehicle Communications, Vehco

Oprogramowanie Sygic Professional Navigation to nowoczesne, dostosowane do potrzeb transportu ciężarowego oprogramowanie, które jest do tego ekstremalnie wygodne w obsłudze.

Arie Van der Jagt VP Region West, Transics, WABCO company.

Sygic Truck Navigation był i jest najlepszym na rynku systemem nawigacji dla pojazdów ciężarowych i osobowych.

Andreas Kirchheiner Managing Director, AIS GmbH

Rozwiązania Sygic zdecydowanie skróciły czas podróży naszych klientów — nawet o 60%.

Francois Blignaut General Manager, Powertech System Integrators

Integracja autonomiczna

Nawigacja może działać jako oddzielna aplikacja, pozostając w pełni kontrolowaną przez aplikację integratora.

W razie potrzeby ekran nawigacji może zostać „ukryty” przez aplikację (pozwalając kierowcy na dostęp do innych wskazówek, kiedy osiągnie cel podróży) lub przesunięty na górę (aby doprowadzić kierowcę do następnego punktu).

 • Pełna funkcjonalność online
 • Automatyczna aktywacja

Dokumentacja

Integracja osadzona

W złożonych systemach nawigacja może stanowić część aplikacji integratora, zajmując tylko część ekranu.

Aplikacja Sygic Professional Navigation może działać w trybie osadzenia w systemach operacyjnych Windows i Android.

 • Pełna własność nawigacji jako składnika
 • Integrator obsługuje aktywację, aktualizacje i zarządzanie

Dokumentacja

Integracja na pasku bocznym

Używając elementów wyświetlanych na pasku bocznym, możesz przedstawiać informacje lub prowadzić interakcję z użytkownikiem.

Pasek boczny można swobodnie zbudować z zestawu predefiniowanych i konfigurowalnych widgetów. Aplikacja użytkownika może sterować widgetami nawigacyjnymi za pomocą bibliotek i klas interfejsu API. Wywołania nawigacji Sygic są realizowane za pomocą biblioteki AIDL, a wywołania zwrotne- odbierane.

Dokumentacja

Integracja z górnym wyświetlaczem

Naszą nawigację można zintegrować z deską rozdzielczą lub zewnętrznymi wyświetlaczami HUD.

Interfejs API wyświetlaczy HUD pozwala na wyświetlenie następujących informacji: kształt następnego skrętu, odległość do następnego skrętu, odległość do miejsca przeznaczenia, czas dojazdu, ograniczenie prędkości, opóźnienia na trasie, przekraczanie prędkości, aktualna ulica, sąsiednia ulica, informacje o pasach.

Dokumentacja

Integracja pod własnym adresem URL

Użycie własnego adresu URL to prosty mechanizm integracyjny dostępny, gdy inne rozwiązania nie są możliwe ani potrzebne.

Metoda ta nie obsługuje zdarzeń ani wywołań zwrotnych, lecz mimo tego oferuje szereg funkcji zdalnego zarządzania, przeprowadzania aktywacji oraz aktualizacji.

Dokumentacja

Widok mapy

Ekran nawigacji

Obsługiwane platformy

Sygic to jedna z najbardziej elastycznych aplikacji nawigacyjnych dla flot. Obsługujemy wszystkie popularne systemy operacyjne.

 • Android
 • Windows CE, Windows Mobile, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Linux
 • iOS

Zasięg map

Nawigacja Sygic dla flot zawiera najnowsze mapy przygotowane przez renomowane globalne i lokalne firmy kartograficzne.

Nasze mapy pokrywają praktycznie wszystkie kraje na świecie z istniejącą infrastrukturą i dostępem do sygnału GPS.

Kompatybilność sprzętowa

2D
Aby zagwarantować wysoką jakość i stabilność na słabszych urządzeniach, oferujemy oprogramowanie nawigacyjne także w wersji 2D. To znany produkt, dostępny na rynku od 8 lat i stale rozwijane.

Pamięć urządzenia: min 128 MB
Pamięć masowa: mapa przechowywana na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej
Procesor: min 600 MHz
3D chip: Procesor
Rozdzielczość ekranu: min 240x240 pikseli

3D
Na mocniejszych urządzeniach można uruchomić nawigację Sygic w wersji 3D, co pozwoli wyświetlać znane miejsca, budynki, góry i doliny, istotnie ułatwiając nawigację.

Pamięć urządzenia: min 512 MB
Pamięć masowa: mapa przechowywana na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej
Supported processors: min 1GHz
Procesor: wymagany
Rozdzielczość ekranu: min. 480x320 pikseli

Dostępne języki

Sygic Navigation to produkt globalny- interfejs użytkownika i komunikaty głosowe dostępne są w ponad 40 językach ze wszystkich najważniejszych krajów.

Europa: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, litewski, łotewski, norweski, polski, portugalski (europejski), portugalski (brazylijski), rumuński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski

Azja: azerski, chiński, chiński tradycyjny (HKG), chiński tradycyjny (TWN), hindi, indonezyjski, kazachski, kurdyjski, malajski (bahasa), tajski, urdu, wietnamski

Bliski Wschód: arabski, hebrajski, perski

Atrybuty ciężarówek

Ustawienie parametrów pojazdu i atrybutów związanych z ciężarówkami pozwala na automatyczne unikanie wszystkich dróg nieodpowiednich dla samochodów ciężarowych i samochodów ze specjalnymi ładunkami lub materiałami niebezpiecznymi.

Dostępne parametry to długość, wysokość, szerokość itd.

Trasowanie awaryjny

Trasowanie normalne

Trasowanie awaryjne
Jeśli masz uprawnienia pojazdu specjalnego, możesz wybrać w nawigacji trasowanie z uwzględnieniem możliwości wjazdu do stref dla pieszych oraz na drogi zamknięte dla zwykłych pojazdów.

Trasowanie dla taksówek

Trasowanie normalne

Trasowanie dla taksówek
Funkcja nawigacji dająca dostęp do specjalnych map uwzględniających pasy dla taksówek oraz inne narzędzia przyspieszające i ułatwiające dojazd.

Instrukcje głosowe skręt po skręcie i automatyczna zmiana trasy

Wyświetlane z wyprzedzeniem wskazówki podające dokładną odległość do następnego manewru bezpiecznie doprowadzą Cię do celu. Jeśli przegapisz skręt, inteligentny algorytm automatycznie obliczy nową trasę.

Planowanie trasy

Funkcja Planowanie trasy przekształci dowolne wytyczne w trasę, a po jej przygotowaniu możesz ją rozbudować o dodatkowe instrukcje dla kierowców. Do systemu można wprowadzić zaplanowane wstępnie trasy z dowolnego źródła (takich jak systemy optymalizacyjne, narzędzia planistyczne).

Wymawianie nazw ulic (TTS)

Sygic Professional Navigation oferuje instrukcje głosowe z funkcją syntezy nazw ulic. Dzięki temu kierowca nie musi nigdy spuszczać wzroku z drogi.

Dokładny czas dojazdu (ETA)

Obliczanie czasu dojazdu oparte jest na historycznych danych z pomiarów natężenia ruchu o różnych porach dnia, co gwarantuje jego wysoką precyzję.

Przedziały czasu dostawy

Sygic Professional Navigation umie zadbać o to, by doprowadzić kierowców do celu w wyznaczonym przedziale czasu.

Jeśli strefa dostawy nie jest dostępna dla pojazdów, nawigacja zaproponuje najbliższy dostępny cel.

Bieżące informacje o ruchu drogowym

Oferujemy pobierane na bieżąco informacje o korkach i czasie opóźnienia.
Pozwala to uniknąć opóźnień, zmniejszyć spalanie i wyznaczyć dokładne ETA w dojazdach, w których jest to niezbędne.

*Wymaga połączenia z siecią.

Wydajna, chmurowa optymalizacja trasy

Dostępna bezpośrednio z Sygic Navigation najszybsza i najskuteczniejsza optymalizacja trasy dla nieograniczonej liczby punktów nawigacyjnych.

Optymalizacja trasy w Sygic Professional Navigation pozwala skrócić pokonywaną odległość nawet o 10%.

*Wymaga połączenia z siecią.

Trasy z przedziałami czasu

Łatwe zarządzanie trasami z wieloma punktami pośrednimi, z których każdemu można z góry zdefiniować przedział godzin i czas postoju.

Ulepszone okno z podsumowaniem trasy wyświetla listę punktów pośrednich z przedziałami czasu, długością postoju, ETA do każdego postoju i alertach w przypadku opóźnień.

Baza fotoradarów

Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość, zbliżając się do fotoradaru, Sygic Professional Navigation ostrzeże o tym i przedstawi obowiązujące ograniczenie prędkości.

Funkcja ta jest także dostępna w trybie online pozwalającym na stałe aktualizowanie miejsc kontroli mobilnych.

*Wymaga połączenia z siecią.

*Ta usługa jest zabroniona w niektórych krajach.

Preferowane skręcanie w prawo

Preferowane skręcanie w prawo wyłączone

Preferowane skręcanie w prawo
Preferowane skręcanie w prawo (lub w lewo w miejscach o ruchu lewostronnym) pozwala na takie wytrasowanie dojazdu przez Sygic Professional Navigation, aby uniknąć czasochłonnych i niebezpiecznych skrętów w lewo przecinających ruch z naprzeciwka.

Dojeżdżanie do celu od prawej strony

Po wpisaniu numeru budynku możliwe jest takie obliczenie trasy, by kierowca dojechał do miejsca docelowego, mając je po prawej stronie.

Interfejs HUD

Pozwala producentom sprzętu na umieszczenie nawigacji na linii wzroku kierowcy przez wyświetlanie informacji o trasach na ekranie na desce rozdzielczej lub innym systemie obrazowania.

Dokumentacja

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu wyłącza obraz na autostradach w celu zmniejszenia poboru mocy.

Ekran jest ponownie włączony na 5 km przed następnym skrętem. Zawsze można go także wywołać, dotykając ekranu.

Tryb nocny

Podczas jazdy nocą Sygic Professional Navigation automatycznie przełącza się do mniej męczącego oczy trybu nocnego.

Granice obszarów i nakładanie niestandardowych map

Pozwala na wyróżnienie obszarów na mapie (wielokątów stanowiących granice obszarów) oraz śledzenie wszystkich pojazdów i zasobów z danego obszaru.

Nawigacja powiadamia kierowcę i spedytora o przekroczeniu granicy obszaru oraz obecności wewnątrz wyznaczonego obszaru.

Specyfikacja pliku z granicami obszaru

Do wizualizacji różnych warstw GIS (np. linii infrastrukturalnych, sieci rur i nieoznakowanych dróg) na mapie Sygic Navigation służą niestandardowe pliki geometrii.

Łączenie map

Firmy, które potrzebują prowadzić kierowców po drogach niewidocznych na mapach standardowych (np. prywatnych lub dzierżawionych) mogą zaimportować do Sygic Professional Navigation własne mapy.

Połączone mapy są w jednolity sposób obsługiwane przez nawigację głosową, co pozwala wygodnie przejechać z centrum miasta na prywatne pole naftowe.

Import własnych punktów POI

Dodaj własne punkty POI do map nawigacyjnych. Szybko określisz najbliższe POI i dowiesz się, jak do niego trafić.

Współpracownicy

We flotach, w których potrzebna jest wzajemna widoczność pojazdów, można wyświetlać pozycje współpracowników bezpośrednio na ekranie nawigacji podczas nawigowania.

Pakiet SDK i dokumentacja interfejsu API

SDK to bogaty, solidnie udokumentowany pakiet funkcji API umożliwiający integrację Sygic Professional Navigation z każdą flotą i każdym rozwiązaniem do mobilności siły roboczej.
Ponad 60 wygodnych funkcji interfejsu API pozwala na dostosowanie rozwiązań integratorów i dostawców do specyficznych potrzeb flotowych.

Dokumentacja

Funkcjonalność interfejsu API

Pakiet SDK Sygic pozwala na programowanie w różnych językach i narzędziach (Android, Linux, Windows).
Ponad 60 funkcji interfejsu API daje dostęp do między innymi takich funkcji:

 • Nawigacja wg miejsca docelowego lub planu podróży
 • Zdalna instalacja, obsługa i kontrola nawigacji
 • Możliwość dodawania własnej zawartości do istniejących map
 • Oraz wiele więcej...

APIs

Instalacja i konfiguracja

Nawigacja Sygic oferuje pewien zakres dostosowania za pomocą plików konfiguracyjnych.

 • Dostosowanie ustawień nawigacji (pliki settings.ini, menu.ini, keymap.ini)
 • Określenie identyfikatorów urządzenia na potrzeby licencji
 • Przygotowanie pełnego pakietu instalacyjne
 • Dopasowanie do sprzętowych urządzeń sterujących

Zasoby służące do konfiguracji - Android

Zasoby służące do konfiguracji - Windows

Weryfikacja sprzętu

Nawigację GPS Sygic można łatwo zainstalować w dowolnym osobistym urządzeniu nawigacyjnym, jako podzespół innego urządzenia lub element wbudowany w deskę rozdzielczą.
Aby potwierdzić i zagwarantować możliwość realizacji konkretnego modelu biznesowego, zawsze dokładnie testujemy każde opracowywane rozwiązanie.

Customization & Support

Sygic oferuje wsparcie techniczne dla programistów i dostawców oprogramowania integrujących naszą nawigację z własnym pakietem SDK.

Zasoby dla deweloperów można znaleźć również w tym miejscu.

Sygic zapewnia profesjonalne wsparcie zarządzania projektami klienta realizowane przez zespół wykwalifikowanych programistów potrafiących budować niestandardowe rozwiązania i funkcje.

Produkty

Navigation with SDK

Navigation
with SDK

Dowiedz się więcej

In-Dash & Car Connectivity

In-Dash & Car
Connectivity

Dowiedz się więcej

Maps & Navigation SDK for Apps

Sygic
mobile SDKs

Dowiedz się więcej