pl

Sygic FleetWork

Internetowy system do zarządzania flotą i pracownikami zintegrowany z profesjonalną nawigacją.

Kontakt z działem sprzedaży Na początek

Komponenty i integracja

Aplikacja komputerowa jest używany przez spedytorów do:

 • tworzenia miejsc pracy z zadaniami,
 • dokładnego planowania tras,
 • optymalizacji harmonogramów pracy,
 • przekazywania harmonogramów dostępnym kierowcom.

  To kokpit do śledzenia, monitorowania i raportowania.

Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Nie ma potrzeby instalowania czegokolwiek. Wystarczy przeglądarka internetowa i połączenie z Internetem.

Obsługiwane przeglądarki
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera

Zarejestruj się za darmo na stronie www.fleetwork.com

Aplikacja mobilna może być używana przez kierowców do:

 • odbierania zadań,
 • poruszania się między zadaniami i zleceniami,
 • zbierania raportów,
 • komunikacji z biurem.

Dzięki GPS-owi i połączeniu z Internetem spedytor może na bieżąco śledzić pozycję kierowce i status realizacji zadania.

Wymagania sprzętowe
Zalecane urządzenie z systemem Android w wersji 4.0 lub nowszej z odbiornikiem GPS oraz łącznością z Internetem.

Pobierz aplikację mobilną FleetWork.

Nasz interfejs API FleetWork pozwala na sprawną komunikację z systemem zamówień lub optymalizacji pracy.
-Tworzenie zadań bezpośrednio z systemu zamówień

 • Automatyczne przypisywanie zadań
 • Pozyskiwanie pozycji użytkownika i przesyłanie ich do systemu
 • Pobieranie statusu zadań
 • Tworzenie użytkowników
 • Oraz wiele więcej…

Aby poznać wszystkie funkcje, przeczytaj dokumentację interfejsu API.

Import/eksport CSV
Do hurtowego importu zadań można użyć formatu CSV.
Wszystkie statystyki i wybrane raporty mogą zostać wyeksportowane do dalszego opracowania w formacie CSV.Use our easy to implement FleetWork API to get connected with your ordering or optimization systems.

 • Create jobs directly from your ordering system
 • Assign the job automatically
 • Get user positions and send them to your system
 • Get the Job statuses
 • Create users
 • And many more…

Zlecenia i zadania

Każde zadanie może zawierać kilka zleceń. Każde zlecenie jest nadzorowane oddzielnie. W razie potrzeby możesz dodać dowolnie dużo kolejnych zleceń.

Zobacz więcej

Niestandardowe pola i niestandardowe zasady zadań

Niestandardowe pola
Do każdego zlecenia możesz dodać dodatkowe pola informacyjne. Możesz za ich pomocą poprosić kierowcę, aby zebrał informacje od klienta i wpisał je do tego miejsca.

Zobacz więcej

Niestandardowe zasady zadań
Zasady zadań pozwalają na określenie sposobu ich realizacji. Jeśli chcesz, aby kierowca wykonał określone zadanie, możesz zlecić obsługę tego polecenia systemowi.

Zobacz więcej

Szablony zadań

Twórz szybko rutynowe zadania.
Czy z niektórymi klientami komunikujesz się częściej? Utwórz szablon ze wszystkimi informacjami, które się zawsze powtarzają, i przesyłaj je wygodnie jednym kliknięciem.

Zobacz więcej

Optymalizacja tras i zasobów

Oblicza najlepszą możliwą sekwencję zleceń tak, by zaoszczędzić czas i paliwo. Kierowcy otrzymają optymalną trasę z planowanymi postojami.

Zobacz więcej

Skanowanie kodów kreskowych

Rozwiązanie Sygic FleetWork pozwala na wygodniejsze śledzenie zasobów i zarządzanie magazynem za pomocą skanowania kodów kreskowych opakowań.

Dzięki dodaniu kodów kreskowych do Sygic FleetWork zobaczysz precyzyjnie paczki, które zostały już dostarczone. Kody możesz przesłać przez plik CSV z nazwą produktu i innymi informacjami.

Elastyczne zarządzanie kierowcami

Grupy kierowców pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji planistycznych oraz ograniczają widoczność zadań na rzecz użytkowników wyłącznie w zakresie przyznanych uprawnień.

Różne poziomy uprawnień kierowców, elastyczne przydzielanie dostępnych licencji użytkownikom oraz licencjonowanie oparte na liczbie kierowców i pojazdów daje wiele możliwości dopasowania rozwiązania Sygic FleetWork do potrzeb firmy.

Tworzenie i wstępne planowanie tras

Ręcznie tworzenie tras w aplikacji internetowej lub importowanie z zewnętrznych źródeł Możesz także użyć aplikacji Sygic FleetWork do zarejestrowania trasy „w naturze”.

Niestandardowe instrukcje do tras

Za pomocą edytora trasy możesz dodać własne punkty na mapie, wprowadzić niestandardowe instrukcje nawigacyjne i własne polecenia syntezy tekstu (TTS) lub zmienić kolor różnych części trasy. Zmieniona konstrukcja trasy zostanie uwidoczniona w urządzeniu nawigacyjnym u kierowcy.

Wysyłanie i eksportowanie tras

Trasy można wysłać, przypisując je do nowej lub istniejącej grupy kierowców. Dodane do grupy trasy i adresy (punkty POI) są automatycznie i bezprzewodowo synchronizowane z kierowcami, a po synchronizacji są dostępne nawet w urządzeniach offline.

Trasy można eksportować w formatach OFG lub CSV.

Pominięte segmenty

Kierowca, który zakończył trasę, nie realizując wszystkich segmentów, zostanie o tym powiadomiony. Pozwoli to mu do nich wrócić lub przekazać innym kierowcom.

Pozycje zasobów

Aktualizowana na bieżąco mapa ze wszystkimi zamówieniami i kierowcami wraz z ich bieżącym stanem, dostępnością i prędkością. Bezpośrednio z niej możesz przypisać nowe zadanie kierowcy, który jest najbliżej.

Zobacz więcej

Automatyczne przypisywanie i odrzucanie

Sygic FleetWork może automatycznie przypisywać każde zlecenie do kierowcy, który jest najbliżej.

Jeśli kierowca nie zaakceptuje przypisanego zadania przez skonfigurowany czas, Sygic FleetWork automatycznie prześle je do następnego dostępnego kierowcy.

Przypisanie do wszystkich i przypisanie do grupy

Przypisuje zadanie do wszystkich kierowców i przydziela je pierwszemu, który je zaakceptuje.

Zobacz więcej

Assign the Job to all users that belong to a certain group.

Watch more

Status pracy kierowcy

Wskazuje, czy kierowca jest online, ma przerwę lub czy realizuje zadanie. Może to pomóc w podjęciu decyzji o odbiorcy następnego zlecenia.

Nawigacja między zadaniami

Kierowca może jechać do celu zgodnie z poleceniami skręt po skręcie, wybierając najszybszą, najkrótszą lub najbardziej ekonomiczną trasę. Trasa może zostać zmieniona w trakcie jazdy.

Podążanie przygotowaną trasą

Trasa nie jest przeliczana- należy ją zrealizować dokładnie z planem.
Przygotowane trasy zawierające ulice publiczne można łączyć z segmentami terenowymi, drogami spoza mapy oraz obszarami przemysłowymi. Przygotowaną trasę można w dowolnym momencie przerwać lub wznowić. Uniknięcie części przygotowanej trasy i dołączenia do niej na późniejszym etapie spowoduje utworzenie pominiętych segmentów.

Wbudowany komunikator

Oszczędność na kosztach komunikacji. Wszystkie komunikaty są związane z zadaniem i stanowią jego historię.

Sygic FleetWork obsługuje przesyłanie załączników z dokumentami lub obrazami.

Śledzenie przesyłek

Pozwala użytkownikom na udostępnienie ich pozycji oraz szacowanej godziny przybycia kurierów lub pracowników terenowych współpracujących z klientem.

Aktualne statusy zadań

Uzyskaj kontrolę nad tym, czy zadanie jest gotowe, czy dopiero jest rozpoczynane. Każde zadanie ma kilka stanów. Możesz w czasie rzeczywistym śledzić ich zmianę. Klucz kolorów to: żółty- zadanie przypisane, zielony- zadanie przyjęte, niebieski- trwa realizacja zadania, szary- zadanie zrealizowano.

Historia zadania

Sygic FleetWork przechowuje historię wszystkich zadań. Od informacji o dacie przyjęcia zadania, przez całą historię komunikacji i widoki map aż do samej statystyki- zawsze możesz wrócić do dowolnego miejsca w historii zadania.

Zobacz więcej

Dowód dostawy

Zapisuje podpisy do uwierzytelnienia elektronicznego oraz przechowuje zdjęcia w roli dowodu realizacji zadania.

Wszystkie te informacje są automatycznie zapisywane wraz z informacją o lokalizacji i opcjonalnie przesyłane do dyspozytora, gdy kierowca znajdzie się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Śledzenie kierowcy w czasie rzeczywistym

Zobacz informacje o aktualnych pozycjach wszystkich zasobów, kierowców i pracowników na podstawie dzienników podróży oraz przebytych tras przedstawionych na mapach.

Dziennik podróży

Rejestruje w czasie rzeczywistym codzienne czynności kierowców, w tym informacje o przebytej odległości, skończonych zadaniach lub czasie jazdy każdego kierowcy.

Tryb offline

Jeśli połączenie z Internetem nie jest dostępne, pozycje są przechowywane i synchronizowane później.

Raporty

Sygic FleetWork oferuje szereg przydatnych raportów, które można eksportować do pliku CSV.

Produkty

Navigation with SDK

Navigation
with SDK

Dowiedz się więcej

In-Dash & Car Connectivity

In-Dash & Car
Connectivity

Dowiedz się więcej

Maps & Navigation SDK for Apps

Sygic
mobile SDKs

Dowiedz się więcej