Kontakt

Informačné povinnosti podľa platných právnych predpisov

Základné informácie:

Sygic a.s.
Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka cislo 4893/B

IČO: 35 892 030
IČ DPH: SK2021849005

Email: urgentsupport (at) sygic.com
Tel.: 421 2 3211 5350
Fax: 02/ 5244 4216

Informácie týkajúce sa oprávnenia poskytovať služby eviduje príslušný obchodný register.
Sťažnosti alebo reklamácie na služby spoločnosti je možné podať elektronickou poštou na adrese urgentsupport (at) sygic.com. Zaslaním žiadosti na uvedenú emailovú adresu môžete tiež získať akékoľvek informácie o poskytovaných službách.

Orgán dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

SOI je zároveň aj príslušným orgánom v prípade Vašej možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov. Pre viac informácií kliknite na nižšie uvedené linky: