Legal

Useful links

Legal documents

Cestovné poistenie

• Poistná zmluva EN, SK, CZ
• Všeobecné poistné podmienky EN, SK, CZ
• Rozsah poistenia a poistenie liečebných nákladov EN, SK, CZ
• Sprievodca poistením EN, SK, CZ
• Informačný dokument o poistnom produkte EN, SK, CZ