Podmienky ochrany súkromia

Posledná aktualizácia: 22.8.2024
Tieto podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Sygic a. s., so sídlom TwinCity, C, Mlynské Nivy 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 892 030 a spoločnosťami patriacimi do skupiny Sygic (ďalej spoločne ako „Sygic” alebo „my”).

Podmienky ochrany súkromia poskytujú prehľad o tom, ako spracúvame osobné údaje o užívateľoch našich mobilných aplikácií, softvéru, našich webových stránok alebo všeobecne našich produktov a služieb, ktoré Vám poskytujeme vrátane doplnkových služieb, ktoré poskytujeme spoločne s našimi obchodnými partnermi a ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom našich mobilných aplikácií (ďalej len ako „Služby”).

Náš záväzok voči ochrane súkromia

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vzhľadom na to, že sme spoločnosti so sídlom v EÚ, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov („GDPR“) . Naše Služby poskytujeme priamo fyzickým osobám v pozícií koncových užívateľov alebo našim obchodným partnerom, kedy spracúvame osobné údaje zamestnancov alebo zákazníkov našich obchodných partnerov. Všetky fyzické osoby, ktoré využívajú naše Služby považujeme za dotknuté osoby v zmysle GDPR.

Kontaktujte nás

V prípade, ak mate akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na privacy@sygic.com alebo poštou na adresu nášho sídla uvedenú vyššie. Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú prijímané a posudzované našou zodpovednou osobou, ktorá je kontaktným bodom pre dotknuté osoby a dozorné orgány.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať Služby;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť naše oprávnené záujmy ako vývojára softvéru.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Účel Právny základ
Poskytovanie Služieb Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Vývoj, vylepšovanie a testovanie Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Priamy marketing (newsletter & push notifikácie) Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo režim podobných tovarov a služieb podľa § 62 ods. 3 zákona o el. komunikáciách (oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Marketingová analytika Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Štatistika Čl. 89 GDPR
Správa profilov na sociálnych sieťach Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Spotrebiteľské súťaže Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Bezpečnosť osobných údajov Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Právna agenda (preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing) Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Archívne účely a správa registratúry Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a režim privilegovaných účelov podľa čl. 89 GDPR

Čo tieto účely znamenajú?

Poskytovanie Služieb

Vždy, keď si stiahnete akúkoľvek aplikáciu od spoločnosti Sygic, či už cez Google Play, iTunes alebo náš eshop.sygic.com, súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy tzv. End-User-Licence-Agreement (ďalej len „EULA”), ktorá je zmluvou medzi Vami a našou spoločnosťou. V zmysle EULA sme Vám povinní poskytnúť Služby, ktoré zodpovedajú špecifickej funkcionalite konkrétnej aplikácie a Vami zakúpeným produktom. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností vyplývajúcich z EULA, tak ako je uvedené vyššie, je samostatným účelom spracúvania osobných údajov a nevyžaduje Váš osobitný súhlas. Tento účel napr. zahŕňa:
• Zabezpečenie základných a doplnkových funkcií aplikácií (doplnky, nové funkcie);
• Registráciu užívateľov a administráciu užívateľských kont (login užívateľa);
• Administráciu predzmluvných vzťahov so zákazníkmi;
• Vybavovanie objednávok a nákupov cez naše aplikáciu alebo e-shop;
• Odporúčania pre zlepšenie užívateľského zážitku/prostredia;
• Zákaznícka podpora; alebo
• Komunikácia servisných správ.

Poskytovanie Služieb zahŕňa všetky nižšie uvedené aplikácie s tým, že EULA môže byť s Vami uzavretá prostredníctvom spoločností patriacich do skupiny Sygic tak, ako sú uvedené nižšie. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, entita Sygic uvedená pri aplikácií nižšie, je Sygic v zmysle týchto podmienok ochrany súkromia.

Aplikácia Základná charakteristika funkcií Entita Sygic, ktorá je prevádzkovateľom a poskytovateľom Služby
GPS Navigation & Offline Maps (Android)
Sygic GPS Navigation & Maps (iOS)
Sygic GPS Navigácia je celosvetovo najsťahovanejšia offline GPS navigácia s aktuálnymi dopravnými informáciami a bezplatnými 3D offline mapami. Sygic poskytuje neuveriteľne presné dopravné informácie na základe údajov zozbieraných od viac ako 500 miliónov používateľov po celom svete, poskytovaných globálnymi prevádzkovateľmi automotive služieb, mobilnými operátormi a dodávateľmi mapových a dopravných informácií. Zahrnuté su nasledovné aplikácie:
This includes following paid apps:
Sygic World: GPS Navigation, Maps & Traffic
Sygic Europe - GPS Navigation
Sygic, a.s. (Slovensko)
Car Navigation (Android)
Car Navigation: Maps & GPS (iOS)
Navigačná aplikácia Sygic Car Navigation je špeciálne optimalizovaná na spoluprácu so zabudovaným informačno-zábavným systémom vášho vozidla prostredníctvom prepojenia smartfónu a palubného počítača. Sygic, a.s. (Slovenskoa)
Truck & Caravan GPS Navigation (Android)
Truck & Caravan GPS Navigation (iOS)
Navigačné aplikácie pre profesionálov so špeciálnym smerovaním pre vozidlá typu Truck/ RV / Van / Caravan / Camper / Bus / Car a podrobné navigačné cesty pre veľké vozidlá so špecifickými obmedzeniami v offline mape. Sygic, a.s. (Slovensko)
Sygic Professional Navigation GPS navigácia určená pre automobilových výrobcov OEM, pre spoločnosti a vodičov, ktorí potrebujú aplikáciu so špeciálnym trasovaním pre nákladné autá, autobusy a autá so špecifickými obmedzeniami. Táto aplikácia poskytuje presné mapy a trasy, prispôsobiteľné funkcie a nástroje zamerané na vodiča, čo im umožnňuje ľahko sa navigovať po svojich trasách. Sygic, a.s. (Slovensko)
Professional Navigation GPS navigácia pre profesionálov so systémom SDK pre integráciu, konfigurovateľná pre akékoľvek rozsiahle nasadenie so špeciálnym smerovaním pre nákladné automobily, dodávky, autobusy a autá s detailnými navigačnými a nákladnými cestami pre veľké vozidlá so špecifickými obmedzeniami v offline mape. Sygic, a.s. (Slovensko)
Fuelio: Gas log & costs Jednoduchá a ľahko použiteľná aplikácia Android na sledovanie kilometrov, spotreby benzínu a nákladov na benzín. Pomocou tejto aplikácie môžete sledovať výdavky na autá, autoservis, plnenie, spotrebu benzínu, kilometrový výkon vozidla, náklady na benzín / ceny benzínu a ušetriť peniaze. Sygic, a.s. (Slovensko)
FleetWork Odoslanie práce a riešenie sledovania vozového parku s integrovanou navigáciou Sygic GPS s funkciami vozíka, ktoré nevyžadujú ďalší hardvér a sú pripravené na integráciu s podnikovými systémami. Sygic, a.s. (Slovensko)
Voice Recorder Umožňuje zaznamenávať vlastné navigačné pokyny pre systém Sygic GPS Navigation. Sygic, a.s. (Slovensko)
Sygic Travel Maps Offline & Trip Planner (Android)
Sygic Travel Maps Offline (iOS)
Sygic Travel Maps
Sygic Maps
Osobný sprievodca pre vašu cestu, ktorý kombinuje podrobné mapy v režime offline s informáciami od domácich editorov, Wikipedia a ďalších zdrojov a vytvorí tak dokonalú aplikáciu pre každého cestujúceho. Tripomatic s.r.o. (Česká Republika)
Travel guides Mapové aplikácie určené pre cestujúcich a prispôsobené vybraným cieľom. Kombinácia podrobných cestovných máp s informáciami od domácich editorov, Wikipédie a ďalších zdrojov. Pozostáva z týchto aplikácií:
Africa Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Johannesburg, Lagos or Cairo
Amsterdam Offline Map and City Guide
Australia & New Zealand Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Sydney, Melbourne or Wellington
Bali Offline Map & Guide
Barcelona Offline Map & City Guide
Berlin Offline Map & City Guide
Budapest Offline Map and City Guide
Caribbean & South America Trip Planner, Travel Guide & Offline Map for Bahamas, Cancun, Costa Rica or Rio de Janeiro
Cebu Island Offline Map & Guide by Tripomatic
Copenhagen Offline Map and City Guide
Dubai Offline Map & City Guide
Florence Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
France Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Nice, Lyon or Marseille
Greece and Cyprus Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
Hawaii, Oahu, Maui, Molokai, Lanai and Kauai Offline Map & Guide
Hong Kong Offline Map & City Guide
Italy & Vatican Trip Planner by Tripomatic, Travel Guide & Offline City Map
Jamaica Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Kingston, Montego Bay or Negril
Kuala Lumpur Offline Map and Guide by Tripomatic
London Offline Map & City Guide
Madeira Offline Map & Guide by Tripomatic
Madrid Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
Middle East Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Istanbul, Jerusalem or Tel Aviv
Milan Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
Munich Offline Map and Guide by Tripomatic
New York Offline Map & City Guide
Paris Offline Map & City Guide
Prague Offline Map & City Guide
Puerto Rico Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
Rome Offline Map & City Guide
San Diego Offline Map & Guide by Tripomatic
Scandinavia Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Oslo, Stockholm, Helsinki, Copenhagen or Reykjavik
Sochi Offline Map & Travel Guide by Tripomatic
Spain & Portugal Trip Planner by Tripomatic, Travel Guide & Offline City Map
Tokyo City Map and Guide by Tripomatic
Travel Guide & Offline Map for Western Europe
Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for China, Japan, South Korea and Taiwan
Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Russia and Romania
Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map for Thailand, Indonesia, Malaysia, India, Cambodia, Vietnam and Singapore
UK & Ireland Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
United States of America & Canada Trip Planner, Travel Guide & Offline City Map
Venice Offline Map & City Guide
Vienna Travel Guide & Offline City Map
Washington D.C. Offline Map & City Guide
Tripomatic s.r.o (Česká republika)
Travel VR Vďaka Sygic Travel VR budete z pohodlia domova skúmať množstvo krásnych a zaujímavých miest po celom svete. Sygic, a.s. (Slovensko)
Speed Cameras & Traffic Sygic Aplikácia založená na GPS, ktorá Vám umožní vidieť obmedzenia rýchlosti, získať v reálnom čase upozornenia na mobilné radarové merače a umiestnenie pevných rýchlostných kamier, zmeny rýchlostných limitov a prekročenia rýchlostného limitu, jazdite bezpečnejšie vďaka zvukovému a vizuálnemu varovaniu, sledovanie kilometrov a užitočné štatistiky jazdy pomocou funkcie Trip log a záznam videí vašich ciest s funkciou Premium Dash Cam. Sygic, a.s. (Slovensko)
Free GPS Navigation Bezplatná aplikácia GPS Navigation pre vaše cesty a trasy. Skvelé vyhľadávanie umožňuje jednoduché plánovanie cesty a hlasovú navigáciu s mapami v režime offline umožňuje rýchlu a jednoduchú jazdu. Pokyny sú ľahko sledovateľné, takže sa vždy dostanete k do cieľa. Sygic Czech Republic, s.r.o. (Česká Republika)
Offline Maps & Navigation Bezplatná navigačná aplikácia, ktorá kombinuje to najlepšie z offline a online funkcií a vytvára dokonalý navigačný zážitok. Sygic, a.s. (Slovensko)
GPS Navigation & Maps (Android)
GPS Navigation & Maps (iOS)
Výkonná navigačná aplikácia GPS s bezplatnými offline a online mapami. Aplikáciu máte možnosť používať zadarmo v online alebo offline režime. Jazdite s podrobnými hlasovými pokynmi a množstvom inteligentných navigačných funkcií. Sygic, a.s. (Slovensko)
Road Lords (Android) GPS navigácia pre profesionálov s offlinovými mapami 48 krajín vrátane celej Európy, Ruska a Turecka. Navrhnutá s cieľom nájsť najlepšiu trasu pre vozidlá typu truck, caravan, bus, van a iné veľkorozmerné vozidlá. Poskytuje takisto informácie o momentálnej premávke ako napríklad informácie o incidentoch, policajných kontrolách, rýchlostných kamerách, atď. Sygic, a.s. (Slovakia)

Súčasťou poskytovania Služieb môžu byť aj tzv. doplnkové Služby, ktoré poskytujeme v spolupráci s našimi obchodnými partnermi a ktoré si môžete objednať prostredníctvom našich aplikácií (viď viac info v bode 8 EULA). Ide napríklad o možnosť pristúpenia k poistnej zmluve a poistným podmienkami medzi Sygic, a.s. a Union poisťovňa, a.s., ktorých znenie nájdete tu (poistenie liečebných nákladov). Pristúpením k tejto poistnej zmluve prostredníkom našich aplikácií môžu ich používatelia ako aj iné spolu-poistené osoby (napr. rodinní príslušníci používateľov našich aplikácií) využívať poistnú ochranu pri cestovaní. Následnú realizáciu postupov dohodnutých s poisťovňou považujeme za náš oprávnený záujem. Ide najmä o poskytovanie osobných údajov poistených a spolu-poistených osôb poisťovni Union v rámci postupovania sťažností, požiadaviek, podaní, hlásení o škodových udalostiach, poskytovanie stanovísk, podkladov pre fakturáciu alebo následné uchovávanie podkladov týkajúcich sa poistenia. Union poisťovňa, a.s. je samostatným prevádzkovateľom, ktorý v prípade pristúpenia k poisteniu spracúva Vaše osobné údaje na účely výkonu poisťovacej činnosti a výkonu práv a povinností vyplývajúcich z poistenia v zmysle svojich informačných povinností.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie

Naším oprávneným záujmom (ako vývojára softvéru) je kontinuálne vyvíjať, vylepšovať, spravovať a testovať naše softvérové produkty. Tento účel spracúvania môže zahŕňať:
• Odstraňovanie „bugov“ a iných softvérových chýb a porúch;
• Vývoj nových aktualizácií aplikácii, verzií alebo funkcií (features);
• Všeobecná analýza aplikácií;
• Analýza trendov používateľov v rámci aplikácie, vrátane všeobecného profilovania používateľov založeného na tejto analýze;
• Analýza presnosti (poloha, rýchlosť, smer alebo iné hodnoty);
• Zákaznícke prieskumy zamerané na zlepšenie Služieb;
• Spätná väzba zákazníkov týkajúca sa dizajnu a jednoduchosti používania;
• Testovanie čiastočne anonymizovaných kópií produkčných dát.

Priamy marketing (newsletter & push notifikácie)

Nezasielame priamu marketingovú komunikáciu každému. Ak takéto správy od nás dostávate, je to z toho dôvodu, že ste nám na zasielanie priamej marketingovej komunikácie poskytli súhlas alebo preto, že Vašu elektronickú adresu sme získali pri poskytovaní našich Služieb a marketingová komunikácia súvisí s podobným produktom alebo službou. Bez ohľadu na to môžete vždy odmietnuť (opt-out) prijímať ďalšiu priamu marketingovú komunikáciu a / alebo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu ako je vysvetlené nižšie.

Marketingová analytika

Našu marketingovú analytiku považujeme za osobitný účel spracúvania osobných údajov odlišný od zasielania priamej marketingovej komunikácie. Niektoré z nižšie uvedených činností nemusia nevyhnutne zahŕňať spracúvanie osobných údajov. Chceme však byť transparentní o spracovateľských aktivitách, ktoré vykonávame (s údajmi vo všeobecnosti), a chceli by sme poskytnúť našim užívateľom plnú kontrolu nad spracúvaním osobných údajov súvisiacich s marketingom tak, ako je uvedené a vysvetlené nižšie. Všetky nižšie uvedené aktivity zodpovedajú nášmu oprávnenému záujmu, ktorým je lepšie porozumieť našim zákazníkom, trendom a očakávaniam zákazníkov pri poskytovaní alebo ponúkaní našich Služieb. Na ilustráciu, marketingová analýza môže zahŕňať:
• Všeobecnú analýzu správania používateľov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu;
• Cielené inzerovanie produktov alebo služieb spoločnosti Sygic napríklad prostredníctvom aplikácie Facebook Install ads, Google AdWords, PayPerClick a podobných nástrojov;
• Analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Exponea, Google Analytics);
• Spojenie medzi zariadeniami (kombinovanie údajov o rôznych zariadeniach toho istého používateľa);
• Rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu).

Štatistika

Uchovávame rôzne anonymné alebo odvodené štatistiky, na základe ktorých nie je možné identifikovať jednotlivca. Napríklad uchovávame štatistiky o tom, koľko užívateľov používa naše aplikácie alebo o tom, aká je priemerná doba používania našich aplikácií. Aj keď sú tieto štatistiky robené konverziou alebo analýzou skutočných osobných údajov, štatistické zistenia alebo ich výsledky nie sú osobnými údajmi.

Správa profilov na sociálnych sieťach

Spravujeme niekoľko firemných profilov na platformách sociálnych médií, prostredníctvom ktorých s nami môžete komunikovať. Týmto spôsobom sledujeme náš oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o spoločnosti / značke v online prostredí. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach, keď nám napíšete, komentujete, označujete tlačidlom “like” alebo zdieľate naše príspevky. Vaše poskytovanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí je dobrovoľné. Odporúčame Vám prečítať si príslušné zásady ochrany súkromia jednotlivých sociálnych sietí, aby ste lepšie pochopili spracúvanie Vašich osobných údajov poskytovateľmi týchto platforiem. Máme iba typické práva administrátora nad osobnými údajmi, ktoré spracúvame prostredníctvom vlastných firemných profilov. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje môžu byť spracované na iné účely a že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín a tretím stranám poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí. V súčasnosti nás môžete nájsť na sociálnych sieťach Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, Stack Overflow, Github, Tumblr, Dribble, Behance a Vimeo.

Spotrebiteľské súťaže

Môžeme organizovať zákaznícke súťaže, rozdávať zľavové kupóny alebo podobné propagačné aktivity, napríklad prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach. Keď tak urobíme, zvyčajne stanovujeme podmienky, ktoré musíte akceptovať pred zapojením sa do súťaže. Tým s nami uzavriete zmluvu, čo znamená, že nepotrebujeme Váš súhlas na účasť a súvisiace spracúvanie Vašich osobných údajov. Vždy Vás požiadame o súhlas, ak si to okolnosti vyžadujú.

Účtovné a daňové účely

Pri nákupe akéhokoľvek plateného doplnku, funkcie alebo aplikácie od nás sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať v súlade s príslušnými účtovnými a daňovými právnymi predpismi. Faktúry a fakturačná dokumentácia môžu obsahovať Vaše osobné údaje. Sme povinní spracúvať a uchovávať takéto údaje v zákonných lehotách a tým dodržiavať miestne právo. Osobitné ustanovenia účtovej a daňovej legislatívy sa môžu líšiť v rôznych jurisdikciách.

Bezpečnosť osobných údajov

Sme povinní prijať opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Aj keď tieto opatrenia nie sú primárne zamerané na spracúvanie osobných údajov (čo je skôr vedľajším produktom ich účelu), spracúvanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu môže byť potrebné na vykonanie týchto opatrení (napríklad šifrovanie, pseudonymizácia, logovanie, zálohovanie, hlásenie o zlyhaní, hlásenie porušení / incidentov, vyšetrovanie bezpečnosti a dokumentácia, kontrola prístupu, detekcia škodlivého obsahu atď.).

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb

Keď sme povinní vybaviť Vaše žiadosti, musíme nevyhnutne spracúvať Vaše osobné údaje. Napríklad keď nás kontaktujete so žiadosťou o uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby podľa GDPR, sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme splnili požiadavky ustanovené v GDPR.

Právna agenda (preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov)

V ojedinelých prípadoch musíme chrániť, obhajovať a uplatňovať naše právne nároky, požiadať o odškodnenie alebo mimosúdne vyrovnanie, uchovávať dôkazy pre potreby potenciálneho sporu, spravovať zmluvy, žiadať o právne poradenstvo od externých poradcov, oznamovať nezákonnú činnosť orgánom činným v trestnom konaní alebo inak chrániť naše legitímne záujmy v súlade so zákonom (t.j. vymáhanie našich práv). Hoci tieto činnosti automaticky nezahŕňajú spracúvanie osobných údajov o našich užívateľoch (čo sa deje veľmi zriedkavo), chceme byť transparentní, pokiaľ ide o takýto účel spracúvania v prípade, ak zahŕňajú.

Na základe týchto pravidiel ochrany súkromia sú všetky vyššie uvedené účely vymedzené všeobecne voči všetkým používateľom našich Služieb a prípadným iným dotknutým osobám od okamihu zhromažďovania ich údajov, a to napriek skutočnosti, že spracovateľská operácia s osobnými údajmi alebo účel nemusí byť v každom prípade relevantný pre každého jednotlivca. Z tohto dôvodu ich nepovažujeme za "iné" účely podľa čl. 6 (4) GDPR, ktoré by vyžadovali, aby sme Vás o týchto účeloch informovali, akonáhle budú v budúcnosti relevantné.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)

Spoločnosť Sygic má v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako zamestnávateľ s viac ako 50 zamestnancami povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu, prijať, resp. aktualizovať, vnútorný predpis o podrobnostiach preverovania oznámení, preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti a viesť príslušnú evidenciu oznámení. V rámci týchto plnenia týchto povinností prirodzene môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov oznamovateľov, zamestnancov alebo iných osôb.

Archívne účely a správa registratúry

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym plánom spoločnosti Sygic. Podľa registratúrneho plánu máme povinnosti uchovávať počas lehôt uloženia v ňom uvedených registratúrne záznamy.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás - napríklad keď sa rozhodnete stiahnuť si našu aplikáciu, urobiť nákup, zaregistrovať svoj účet, využiť doplnkovú službu, ktorej obsahom môže byť aj získanie služby poskytovanej spoločne s obchodným partnerom, vyplniť formulár súhlasu na zasielanie marketingovej komunikácie, kontaktujete nás alebo inak využívate naše Služby. Poskytnutie osobných údajov môže byť vykonané priamo (napríklad vyplnením registračného, objednávacieho alebo súhlasného formulára), ale Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť aj nepriamo (napríklad používaním našich aplikácií, ktoré potrebujú zhromažďovať údaje na to, aby mohli fungovať a aby vám poskytli požadované Služby). Napríklad, keď používate naše navigačné alebo lokalizačné aplikácie, musíme poznať a spracúvať Vašu presnú polohu, rýchlosť a smer jazdy. Poskytovanie osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo je zmluvnou požiadavkou (EULA). Určité spracúvanie osobných údajov môže byť požadované zákonom alebo požadované od nás z hľadiska našich vlastných oprávnených záujmov tak, ako je vysvetlené vyššie. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť svoje osobné údaje vôbec, tieto dodatočné ustanovenia týkajúce sa zákonných alebo legitímnych záujmov by sa nemali aplikovať.V osobitných prípadoch môžeme získať Vaše osobné údaje od inej osoby – napríklad od užívateľa, ktorý sa pri pristúpení k poisteniu rozhodol zahrnúť Vás ako pripoistenú osobu do poistenia, alebo ktorý nám nahlásil poistnú udalosť, ktorá sa Vám stala. Ak však spoločnosti Sygic ako užívateľ neposkytnete potrebné osobné údaje, nebudete môcť pristúpiť k poisteniu a získať tak príslušnú poistnú ochranu (t.j. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na pristúpenie k poisteniu cez nás). Ak spoločnosti Sygic po pristúpení k poisteniu neposkytnete potrebné osobné údaje v súvislosti s nahlásením poistnej udalosti a/alebo podaním sťažnosti, nebudeme pre Vás môcť zabezpečiť nahlásenie poistnej udalosti a/alebo podanie sťažnosti poisťovni a sprostredkovať tak jej vyriešenie.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Dôvernosť Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme pravidlá na zabezpečenie toho, aby Vaše údaje boli zdieľané iba s oprávnenými zamestnancami spoločnosti Sygic alebo s preverenou treťou stranou. Naši zamestnanci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom na základe nevyhnutne potrebných informácií, ktoré sú zvyčajne obmedzené funkciou, úlohou a oddelením konkrétneho zamestnanca. Používame aj subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať Služby a títo subdodávatelia pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje. Zabezpečujeme, aby výber našich subdodávateľov a spracúvanie osobných údajov u našich subdodávateľov boli v súlade s GDPR. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov sú:
• Pridružené spoločnosti Sygic (napr. Sygic Czech Republic, a.s.);
• Poskytovatelia hostingu, cloudového úložiska alebo súvisiacich služieb na podporu prevádzky alebo fungovania aplikácií a našich Služieb (napr. Microsoft, Inc., Google, LLC, Apple, Inc. SWAN, a.s., OVH.CZ s.r.o., Amazon Web Services, Inc., Zendesk, Inc., PayPal, Inc., Widgix LLC, Pipedrive Inc., Akamai Technologies GmbH, Stormware, s.r.o.);
• Poskytovatelia služieb marketingového alebo analytického softvéru (napr. Google LLC, Facebook Ireland, Ltd., Facebook Inc., Exponea s.r.o., AppsFlyer, Inc., Lucky Orange, LLC);
• Prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí (Facebook Inc., Facebook Ireland, Ltd., Youtube LLC, Twitter, Inc., Microsoft (LinkedIn), Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube, Stack Overflow, Github, Dribble a Behance, Vimeo;
• Obchodní partneri, len v prípade, ak ste si cez našu aplikáciu objednali produkt alebo služby, ktoré poskytujeme spoločne s obchodným partnerom (napr. Union poisťovňa, a.s.)
• Vyššie uvedení autorizovaní zamestnanci, interní subdodávatelia ako aj zamestnanci vyššie uvedených príjemcov a dodávateľov.

V minulosti sme v rámci našich aplikácií zbierali dobrovoľné marketingové súhlasy aj v prospech tretích strán (partnerov). Zoznam týchto tretích strán bol z tohto miesta podmienok ochrany súkromia odstránený, nakoľko sme k 31. decembru 2020 ukončili projekty založené na daných súhlasoch a došlo k ukončeniu zmlúv s týmito partnermi.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA) alebo inej krajine považovanej za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR. Zabezpečujeme, aby príjemcovia z tretích krajín s nami uzavreli štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Nesmieme a nechceme uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie ako je potrebné na daný účel spracúvania. Z dôvodu tejto zákonnej požiadavky, ale aj z hľadiska technických a finančných aspektov uchovávania údajov aktívne vymazávame údaje, ktoré už nie sú potrebné. Vo všeobecnosti sú doby uchovávania nasledujúcich účelov spojené s aktívnym využívaním našich aplikácií a skutočných údajov na našich produktových serveroch v danom čase:

 • Poskytovanie služieb
 • Vývoj, vylepšovanie a testovanie
 • Marketingová analýza
 • Štatistika
 • Bezpečnosť osobných údajov

To vo všeobecnosti znamená, že ak prestanete používať našu aplikáciu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely. Ak odinštalujete našu aplikáciu, vymažeme osobné údaje, ktoré boli zhromaždené aplikáciou. V závislosti od okolností však niektoré údaje vymažeme oveľa skôr alebo neskôr, napríklad:

 • Údaje používané na zlepšenie aplikácií mažeme po 3 mesiacoch;
 • Bezpečnostné systémové záznamy po 1 roku;
 • Zálohovanie z bezpečnostných dôvodov po 3 rokoch.

Niektorí naši užívatelia môžu mať pre naše aplikácie celoživotnú licenciu. V takomto prípade sme povinní uchovávať údaje držiteľa licencie na obdobie rovnocenné dĺžke života, ktoré je 90 rokov od zakúpenia licencie. Ak nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, vrátane Vašich údajov týkajúcich sa licencií, môžeme tak urobiť, ale v takom prípade stratíte Vašu celoživotnú licenciu (t.j. už sa nebudete nachádzať v zozname držiteľov licencií). Upozorňujeme, že ak sa následne rozhodnete v budúcnosti opäť používať naše aplikácie, pravdepodobne sa nebudete môcť spoliehať na Vašu licenciu, ak nám nepreukážete, že ste predtým licenciu získali. Preto odporúčame, aby ste si evidovali našu komunikáciu o vymazaní údajov o licencii.

Pokiaľ ide o možnosť pristúpiť k poisteniu poisťovne Union prostredníctvom našich aplikácií, údaje dokladujúce pristúpenie k poisteniu uchovávame najdlhšie po dobu 5 rokov od zániku poistenia. Ostatné údaje mažeme skôr, a to bezodkladne po zániku potreby ich ďalšieho uchovávania.

Pokiaľ ide o účel priamej marketingovej komunikácie (newsletter a push notifikácie), doba uchovávania zvyčajne trvá, kým odvoláte svoj súhlas (opt-out) alebo namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

Pokiaľ ide o fakturáciu, daňové a účtovné účely doba uchovávania sa riadi národným právnym poriadkom a v závislosti od typu informácií alebo dokumentu, v ktorých môžu byť zahrnuté fakturačné osobné údaje, je doba uchovávania 10 rokov.

Z charakteru profilov sociálnych sietí vyplýva, že aktívne nevymazávame históriu našich profilov, ale máte možnosť tak urobiť kedykoľvek vy, alebo nás o to kedykoľvek požiadať. Staré súkromné správy prijaté prostredníctvom sociálnych médií vymazávame raz za 3 roky.

Všeobecne platí, že doba uchovávania údajov na účely spotrebiteľských súťaží je dĺžka trvania súťaže.

Pokiaľ ide o vybavovanie žiadostí dotknutých osôb a vymáhanie našich práv, môžeme uchovávať Vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že by to bolo potrebné pre nás na účely súdneho, trestného alebo správneho konania v budúcnosti. Všeobecná premlčacia doba podľa slovenského práva je 3 roky.

Osobné údaje v rámci whistleblowingu spracúvame až do vybavenia podnetu, najmenej 3 roky od jeho podania podľa § 11 zákona č. 54/2019 Z. z.

Lehoty uloženia stanovené v registratúrnom pláne spoločnosti predstavujú doby uchovávania vo vzťahu k archívnym účelom a správe registratúry. Štandardne tieto lehoty uloženia predstavujú 2-10 rokov od vzniku registratúrneho záznamu, pri niektorých personálnych dokumentoch 50 rokov alebo 70 rokov od narodenia.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Máte právo namietať voči akémukoľvek spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnenom záujme, vrátane profilovania založeného na takomto oprávnenom záujme podľa článku 21 GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu (Vývoj, vylepšovanie a testovanie, Marketingová analýza, Správa profilov na sociálnych sieťach a Právna agenda).

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte tzv. práva dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 GDPR:
• Právo na prístup k údajom vrátane kópie údajov podľa čl. 15 GDPR;
• Právo na opravu údajov podľa čl. 16 GDPR;
• Právo na vymazanie (zabudnutie) podľa čl. 17 GDPR;
• Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR;
• Právo na oznámenie v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením podľa čl. 19 GDPR;
• Právo na prenosnosť podľa čl. 20 GDPR;
• Právo na namietať proti oprávnenému záujmu, verejnému záujmu, priamemu marketingu vrátane profilovania podľa čl. 21 GDPR;
• Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.

Tieto práva nie sú absolútne práva a uplatniť si ich môžete iba vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky. Napríklad právo na vymazanie sa nevzťahuje na prípady, keď sú takéto osobné údaje potrebné na dodržanie zákonnej povinnosti (fakturácia, daňové a účtovné účely) alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (Právna agenda). Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa Vašich práv ako dotknutej osoby, neváhajte nás kontaktovať na adrese privacy@sygic.com.

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na príslušný dozorný orgán. Vezmite, prosím, na vedomie, že naším vedúcim dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) a „stažnosť“ je potrebné podať v súlade s § 100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (návrh na začatie konania).

Ak si nie ste istí, či spracúvame Vaše osobné údaje, môžete požiadať o naše potvrdenie s odkazom na právo na prístup podľa článku 15 ods. 1 GDPR. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:
• účel spracúvania;
• kategórie dotknutých osobných údajov;
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
• ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
• ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Upozorňujeme, že ak používate naše aplikácie, väčšina z vyššie uvedených informácií je už zahrnutá v týchto podmienkach ochrany súkromia. Zároveň máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov podľa čl. 15 ods. 3 GDPR. Máte právo požadovať niektoré z Vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že podmienky prenosnosti údajov podľa čl. 20 GDPR sú splnené. Tieto podmienky na prenosnosť údajov môžu byť splnené, ak je právnym základom na spracúvanie Váš súhlas alebo plnenie zmluvy (poskytovanie Služieb, newsletter, spotrebiteľské súťaže prípadne sprostredkovanie možnosti objednania produktov našich obchodných partnerov prostredníctvom našich aplikácií), na základe ktorých nám poskytnete osobné údaje.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Vždy môžete použiť naše všeobecné kontaktné údaje na odvolanie súhlasu alebo ak si chcete uplatniť Vaše právo namietať voči spracúvaniu.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov
Vaše meno a priezvisko:
E-mailový účet:
Typ služby poskytovaný spoločnosťou Sygic: Prosím uveďte, ktorej aplikácie, webstránky alebo služby sa Vaša žiadosť týka.
Charakter Vašej opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Oprava: Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na privacy@sygic.com

Ak žiadate o uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby, snažte sa byť čo najjasnejší a najpodrobnejší. V opačnom prípade Vám na Vašu žiadosť môžeme odpovedať s požiadavkou objasnenia a doplnenia všeobecných alebo vágnych žiadostí, čo môže mať za následok zdržanie pri získaní Vami požadovaných informácií.

Cookies

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov, pri prevádzke našich webových stránok alebo vo všeobecnosti pri poskytovaní alebo podpore našich Služieb môžeme použiť súbory cookies alebo podobné technológie. Tieto technológie konkrétne používame na priamu marketingovú komunikáciu (newsletter a push notifikácie) a marketingovú analýzu. Máte kontrolu nad používaním súborov cookies pomocou nastavenia Vášho internetového prehliadača, kde môžete kedykoľvek zakázať ukladanie súborov cookies.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že na našich webových stránkach uverejníme najnovšie podmienky ochrany súkromia a dátum ich účinnosti. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti prostredníctvom oznámenia v našich aplikáciách, všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. Avšak, ako vidíte nižšie, naše podmienky ochrany súkromia nemeníme často a robíme tak len v nevyhnutných prípadoch.

Predchádzajúce verzie podmienok ochrany súkromia:
• Verzia platná od 18. mája 2018 (úprava kvôli aplikácii GDPR);
• Verzia platná od 17. júla 2020 (úprava najmä kvôli zrušeniu US-EU Privacy Shield + prelink na zoznam partnerov).