Predstavujeme novú verziu funkcie Dashcam

17. 05. 2019 · 2 min read

Dashcam je inteligentnou alternatívou k samostatným palubným kamerám. Nemusíte si kupovať špeciálne zariadenie, Sygic GPS Navigácia a váš smartfón dokážu plnohodnotne nahrávať cestnú premávku. Nahrávajte video cesty počas navigácie, aby ste mali v prípade nehody dôkazový materiál.

Posledná verzia tejto Doplnkovej funkcie má nový dizajn, vylepšené užívateľské rozhranie, bezpečnostné funkcie a rozšírené nastavenia.

Nová verzia funkcie Dashcam prináša niekoľko nových funkcií:

  • Automatické uloženie videa pri nehode, keď akcelerometer telefónu zaznamená vysoké preťaženie
  • Automatické nahrávanie pri prekročení rýchlosti 25 km/h
  • Video záznam obsahuje dátum, čas, rýchlosť a názov ulice
  • Nahrávanie zvuku
  • Rozšírené nastavenia kvality videa a dĺžky videa

Dashcam nevyžaduje žiadne ďalšie zariadenia a má výhodu špičkového hardvéru, ktorým je vybavený váš smartfón. To zahŕňa akcelerometer, kamerový senzor a presný GPS modul. Samostatné palubné kamery zvyčajne nedisponujú týmito funkciami a navyše bývajú zbytočne drahé.

Dashcam nahráva dianie na ceste v pozadí počas toho, ako sa na telefóne zobrazuje navigácia. Dashcam môžete používať aj v náhľadovom režime, aby ste videli, čo nahrávate.

Sygic GPS Navigácia neustále nahráva video počas cesty, video sa uloží až po ťuknutí na obrazovku. Aplikácia video uloží automaticky, keď zaznamená prudkú zmenu rýchlosti cez akcelerometer telefónu. Takúto náhlu zmenu vyhodnotí aplikácia ako potenciálnu nehodu.

Pozrite si, ako funguje Dashcam:

A ak je vaše auto kompatibilné s Apple CarPlay, môžete naraz zobrazovať navigáciu aj video. Na telefóne môže bežať náhľad videozáznamu a na zabudovanej obrazovke auta sa budú zobrazovať navigačné inštrukcie. *

Nová verzia Doplnkovej funkcie Dashcam je k dispozícii v Sygic GPS Navigácii pre Android a iOS, verzia 18.0 alebo vyššia.

Tu zistíte, ako sa používa Dashcam.

*Chceli by sme vás upozorniť, že si potrebujete kúpiť licenciu Premium pre CarPlay a Dashcam, aby ste mohli aplikáciu takto používať.

Written by Dominika Majchrakova