Rozpoznávanie dopravných značiek

V aplikácii budete mať vždy aktuálne informácie o rýchlostných obmedzeniach a zákaze predbiehania, dokonca aj pri dočasných prácach na ceste a dopravných obmedzeniach. Fotoaparát vášho telefónu nasníma cestu pred vozidlom a rozpozná dopravné značky s rýchlostnými obmedzeniami a zákazmi predbiehania. Rozpoznávanie dopravných značiek prebieha aj na pozadí, pri používaní navigácie.

Niekedy je pomerne náročné neustále sledovať, aká je aktuálna maximálna povolená rýchlosť. Preto aplikácia Sygic GPS Navigation už obsahuje funkciu Rýchlostné upozornenia, ktorá vodičovi v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazuje aktuálnu maximálnu povolenú rýchlosť. Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti sú načítavané z údajov mapy, ktorá je v aplikácii pravidelne aktualizovaná. Ale čo v prípade, ak sa situácia na ceste mení rýchlejšie, ako vychádzajú aktualizácie máp? Čo ak je vo vašej oblasti dočasné rýchlostné obmedzenie alebo zákaz predbiehania z dôvodu prebiehajúcich prác na ceste? Alebo čo v prípade, ak chcete, aby aplikácia brala do úvahy aj dynamické dopravné LED značenie?

Tento problém rieši funkcia rozpoznávania dopravných značiek. Funguje ako pozorný spolujazdec, ktorý neustále sleduje aktuálnu situáciu pred vozidlom a monitoruje informácie o maximálnej povolenej rýchlosti. Táto funkcia dokáže rozpoznať dopravné značky s obmedzením rýchlosti a tiež dynamické dopravné LED značenie a zobrazuje aktuálnu maximálnu povolenú rýchlosť.

Ako túto funkciu aktivovať?

Prejdite do rýchlej ponuky v aplikácii a ťuknite na ikonu Rozpoznávanie dopravných značiek. Postupujte podľa pokynov a telefón pripevnite na čelné sklo. Zarovnajte ho podľa pomocnej čiary na obrazovke. Malé odchýlky sú v poriadku, ale ideálne je pripevniť telefón čo najviac do roviny, aby rozpoznávanie fungovalo správne.

Takisto môžete nastaviť, aby sa funkcia rozpoznávania dopravných značiek aktivovala automaticky pri každej jazde.

Jazdenie s aktivovanou funkciou rozpoznávania dopravných značiek

Telefón môžete nechať v režime zobrazovania obrazu cez fotoaparát alebo prepnúť späť do režimu navigácie a nechať fotoaparát snímať okolie na pozadí.

V režime navigácie budete aj naďalej vidieť už známe používateľské rozhranie so zobrazením maximálnej povolenej rýchlosti v pravom dolnom rohu obrazovky. Keď aplikácia načíta z dopravnej značky nové rýchlostné obmedzenie, ikona sa pozmení, čo bude sprevádzať jednoduchá animácia.

To znamená, že už nemusíte neustále sledovať všetky dopravné značky popri ceste a aj napriek tomu budete mať vždy aktuálne informácie o maximálnej povolenej rýchlosti – bez ohľadu na to, či táto informácia pochádza z údajov mapy alebo z telefónu. Logiku za vás vyrieši aplikácia.
To isté v prípade značky zákaz predbiehania – keď váš fotoaparát rozpozná značku, jej ikonka sa objaví v pravom dolnom rohu obrazovky, hneď nad ikonou povolenej rýchlosti, a bude na obrazovke viditeľná až do konca úseku zákazu predbiehania.

Dôležité upozornenie:
Berte, prosím, do úvahy, že výkon funkcie rozpoznávania dopravných značiek závisí od viacerých faktorov, ako sú svetelné a poveternostné podmienky, čistota čelného skla, umiestnenie telefónu atď.
Funkcia Rozpoznávania dopravných značiek využíva fotoaparát mobilu a jej používanie významne zaťažuje operačný systém telefónu. Staršie alebo menej výkonné modely telefónov sa preto počas používania funkcie môžu prehrievať.


Pokrytie služby rozpoznávania dopravných značiek:
Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých krajinách okrem:

  • Kanady,
  • Portorika,
  • USA.

Funkcia rozpoznávania dopravných značiek je súčasťou predplatnej licencie Premium+.
Navštívte Sygic Store na vašom zariadení a pozrite si našu aktuálnu ponuku.

Stiahnite si Sygic GPS Navigáciu pre Android alebo iPhone & iPad.

Kúpte si predplatné Premium+