Rozpoznávanie dopravných značiek

V aplikácii budete mať vždy aktuálne informácie o rýchlostných obmedzeniach, dokonca aj pri dočasných prácach na ceste a dopravných obmedzeniach. Fotoaparát vášho telefónu nasníma cestu pred vozidlom a rozpozná dopravné značky s rýchlostnými obmedzeniami. Rozpoznávanie dopravných značiek prebieha aj na pozadí pri používaní režimu navigácie.

Niekedy je pomerne náročné neustále sledovať, aká je aktuálna maximálna povolená rýchlosť. Preto aplikácia Sygic GPS Navigation už obsahuje funkciu Rýchlostné upozornenia, ktorá vodičovi v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazuje aktuálnu maximálnu povolenú rýchlosť. Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti sú načítavané z údajov mapy, ktorá je v aplikácii pravidelne aktualizovaná. Ale čo v prípade, ak sa situácia na ceste mení rýchlejšie, ako vychádzajú aktualizácie máp? Čo ak je vo vašej oblasti dočasné rýchlostné obmedzenie z dôvodu prebiehajúcich prác na ceste? Alebo čo v prípade, ak chcete, aby aplikácia brala do úvahy aj dynamické dopravné LED značenie?

Tento problém rieši funkcia rozpoznávania dopravných značiek. Funguje ako pozorný spolujazdec, ktorý neustále sleduje aktuálnu situáciu pred vozidlom a monitoruje informácie o maximálnej povolenej rýchlosti. Táto funkcia dokáže rozpoznať dopravné značky s obmedzením rýchlosti a tiež dynamické dopravné LED značenie a zobrazuje aktuálnu maximálnu povolenú rýchlosť.

Ako túto funkciu aktivovať?

Prejdite do rýchlej ponuky v aplikácii a ťuknite na ikonu Rozpoznávanie dopravných značiek. Postupujte podľa pokynov a telefón pripevnite na čelné sklo. Zarovnajte ho podľa pomocnej čiary na obrazovke. Malé odchýlky sú v poriadku, ale ideálne je pripevniť telefón čo najviac do roviny, aby rozpoznávanie fungovalo správne.

Takisto môžete nastaviť, aby sa funkcia rozpoznávania dopravných značiek aktivovala automaticky pri každej jazde.

Jazdenie s aktivovanou funkciou rozpoznávania dopravných značiek

Telefón môžete nechať v režime zobrazovania obrazu cez fotoaparát alebo prepnúť späť do režimu navigácie a nechať fotoaparát snímať okolie na pozadí.

V režime navigácie budete aj naďalej vidieť už známe používateľské rozhranie so zobrazením maximálnej povolenej rýchlosti v pravom dolnom rohu obrazovky. Keď aplikácia načíta z dopravnej značky nové rýchlostné obmedzenie, ikona sa pozmení, čo bude sprevádzať jednoduchá animácia.

To znamená, že už nemusíte neustále sledovať všetky dopravné značky popri ceste a aj napriek tomu budete mať vždy aktuálne informácie o maximálnej povolenej rýchlosti – bez ohľadu na to, či táto informácia pochádza z údajov mapy alebo z telefónu. Logiku za vás vyrieši aplikácia.

Berte prosím do úvahy, že výkon funkcie rozpoznávania dopravných značiek závisí od viacerých faktorov, ako sú svetelné podmienky, čistota čelného skla, umiestnenie telefónu atď.

Pokrytie služby rozpoznávania dopravných značiek:
Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých krajinách okrem:

  • Kanady,
  • Portorika,
  • USA.

Funkcia rozpoznávania dopravných značiek je súčasťou predplatnej licencie Premium+.
Navštívte Sygic Store na vašom zariadení a pozrite si našu aktuálnu ponuku.

Stiahnite si Sygic GPS Navigáciu pre Android alebo iPhone & iPad.

Kúpte si predplatné Premium+