Cestovné poistenie

Keď sa povie bezpečnosť na cestách, spomeňte si na Sygic GPS Navigáciu. So Sygicom je cestovanie teraz ešte bezpečnejšie a pohodlnejšie. Vďaka spolupráci s poisťovňou Union, členom skupiny ACHMEA B. V., nájdete v Sygic GPS Navigácii novú doplnkovú službu: cestovné poistenie priamo v aplikácii.

Cestovné poistenie v Sygic GPS Navigácii je jednoduché, pohodlné a šetrí váš čas. Kontakt na asistenčnú službu v prípade núdze budete mať vždy so sebou a nemusíte sa obávať neočakávaných situácií.

Poistenie je dostupné pre všetkých používateľov navigačnej aplikácie Sygic z európskych krajín.

Dlhodobé (ročné) cestovné poistenie za 39 €/ rok

 • Poistenie pokrývajúce opakované cesty do zahraničia na 365 dní v roku
 • Výhodné pre tých, ktorí trávia na cestách aspoň 25 dní v roku
 • Krytie nákladov na liečbu v Európe a okolitých krajinách až do 250 000 €
 • Poistenie na bežné činnosti a vybrané športové a voľnočasové aktivity
 • Poistenie sa dojednáva na dobu určitú vždy s dobou trvania 365, resp. 366 dní v prestupnom roku s neobmedzeným počtom vycestovaní do zahraničia
 • Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali počas každého vycestovania, ktorého maximálna dĺžka neprekročí 30 dní, pričom v prípade poistnej udalosti je poistená osoba povinná predložiť doklad, na základe ktorého je možné jednoznačne preukázať termín prekročenia štátnej hranice krajiny, kde má poistená osoba trvalý pobyt alebo krajiny, kde je poistená osoba účastníkom verejného zdravotného poistenia pri ceste do zahraničia

Ako na cestovné poistenie v aplikácii Sygic GPS Navigácii v 5 jednoduchých krokoch:

 1. Prejdite do menu v aplikácii a vyhľadajte Cestovné poistenie
 2. Kliknutím na modré tlačidlo si pozriete všetky výhody a typy poistenia
 3. Vyberte typ poistenia
 4. Zadajte dátum svojej cesty
 5. Potvrďte svoju voľbu a pokračujte k platbe

Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov Sygic

 • Ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti - 250.000 €
 • Ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 21 rokov - 35 € / 1 noc, max. 350 €
 • Ubytovanie a stravovanie Poistenej osoby v zahraničí v prípade, že z lekárskeho hľadiska už nie je nutná jej hospitalizácia, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti - 50 € / 1 noc, max. 500 €
 • Prevoz telesných pozostatkov - 10.000 €
 • Nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok - 100 €
 • Ošetrenie jedného zuba / spolu za všetky zuby - 100 € / max. 300 €
 • Náklady na cestu blízkej osoby Poistenej osoby do miesta hospitalizácie Poistenej osoby a z miesta hospitalizácie Poistenej osoby späť do vlasti v prípade hospitalizácie Poistenej osoby dlhšej ako 5 dní nepretržite - 500 €
 • Náklady na ubytovanie blízkej osoby Poistenej osoby v mieste hospitalizácie Poistenej osoby v prípade hospitalizácie Poistenej osoby dlhšej ako 5 dní nepretržite - 50 € / 1 noc, max. 500 €
 • Náklady na cestu blízkej osoby Poistenej osoby do miesta hospitalizácie Poistenej osoby vo veku do 21 rokov (dieťa) - 250 €
 • Náklady na cestu zo zahraničia do vlasti Poistenej osoby vo veku do 21 rokov (dieťa) a jeho blízkej osoby (podľa časti B, čl. 1, ods. I, bod 6, písm. b) VPPPLNS/0421) - 500 €
 • Náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie Poistenej osoby vo veku do 21 rokov (dieťa) - 50 € / 1 noc, max. 500 €*

Poistenie sa vzťahuje na nasledujúce športové aktivity: aerobik; aquaaerobic; basketbal; bedminton; beh; beh na lyžiach po vyznačených trasách; biliard; bowling; curling; cyklistika, cykloturistika; člnkovanie; elektrokolobežka; ešporty; florbal; frisbee; futbal; golf; jazda na horskom bicykli po vyznačených trasách (nie zjazd); inline korčule; jazda na skiboboch po vyznačených trasách; jazda na slonovi, ťave či inom zvierati; jazda na tobogane; jazda na vodnom banáne ; jazda na vodnom šliapadle; jazda skateboarde a penyboarde s výnimkou jazdy v špecializovaných parkov na to určených; joga; kartové a iné stolné spoločenské hry; kolky; kolobežka; korčuľovanie na ľade; lanové dráhy v lanovom parku pre deti; lyžovanie po vyznačených trasách; petanque; plávanie; rybárčenie z brehu; sánkovanie a bobovanie; snowboarding po vyznačených trasách; spinning; squash; stolný futbal; stolný hokej; stolný tenis; surfing; šachy; šípky; šnorchlovanie; športové modelárstvo; tanec; tenis; turistika na značených cestách bez nutnosti použitia horolezeckých pomôcok (lano, sedací úväz, prsný úväz, prilba, karabína, skoba, a pod.) alebo umelých istiacich prostriedkov, bez obmedzenia nadmorskej výšky; volejbal; windsurfing.

Možnosť cestovného poistenia je dostupná v aplikácii Sygic GPS Navigation pre Android, verzia 20.4 a vyššie, a to pre používateľov Sygicu z nasledovných krajín: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v: európskych štátoch a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie, s výnimkou, krajiny trvalého pobytu Poistenej osoby a krajiny, v ktorej je Poistená osoba účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Všetky podrobnosti a celý rozsah poistenia nájdete v súvisiacich právnych dokumentoch:

 1. Informácie o produkte
 2. Rozsah poistenia
 3. Všeobecné poistné podmienky

Ste spokojní so Sygic GPS Navigáciou?

Povedzte to ďalej